Luchtvervuiling leidt elk jaar tot ongeveer 6,5 miljoen sterfgevallen, meldt het Internationaal Energieagentschap (IEA). Als de energiesector niets doet aan het verminderen van de uitstoot, zal het aantal doden wereldwijd blijven stijgen, zo waarschuwt de organisatie in zijn eerste rapport over dit onderwerp.

Het agentschap verwacht dat het aantal vroegtijdige sterfgevallen door luchtvervuiling buitenshuis zal toenemen tot 4,5 miljoen in 2040, een stijging van anderhalf miljoen. Veruit het grootste deel van die sterfgevallen komt voor rekening van landen in Azië.

Ook komen er jaarlijks zo'n 3,5 miljoen mensen om door huishoudelijke luchtvervuiling. Dat aantal zal volgens het IEA met een half miljoen dalen.

Luchtvervuiling buitenshuis wordt vooral veroorzaakt door elektriciteitscentrales en de uitstoot van fabrieken en auto's. Met huishoudelijke vervuiling bedoelen de onderzoekers vervuiling die ontstaat door bijvoorbeeld vieze fornuizen, die vooral in ontwikkelingslanden worden gebruikt.

Meer investeringen
Hoewel de wereldwijde uitstoot de komende 25 jaar waarschijnlijk zal dalen, is het bestaande energiebeleid van landen volgens het rapport niet genoeg om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Volgens het agentschap moet er meer geïnvesteerd worden in energiemaatregelen zoals schonere fornuizen en schonere brandstoffen. Alleen als die investeringen met 7 procent toenemen, kan de gezondheid van mensen wereldwijd verbeteren en zal het aantal doden door luchtvervuiling fors afnemen.

30 juni 2016