ESSENTIEEL ONDERDEEL TOTAALPAKKET

Het weren van oude personen- en bestelauto’s op benzine/LPG van vóór juli 1992 is een essentieel onderdeel van het pakket aan maatregelen om de Rotterdamse luchtkwaliteit te verbeteren. Deze benzineauto’s dragen voor ruim 20% bij aan de afname van NOx-uitstoot. Het uitsluiten van oude benzineauto’s past bovendien bij het uitgangspunt om met zo min mogelijk te weren auto’s een zo groot mogelijke verbetering van de luchtkwaliteit te bereiken.

uitstoot in cijfers

Een benzineauto uit 1982 stoot maar liefst 46 keer meer NOx uit dan een Euro 4 benzineauto en 17 keer meer dan een Euro 3 benzineauto. Een benzineauto uit 1991 stoot 33 keer meer NOx uit dan een Euro 4 benzineauto en 12 keer meer dan een Euro 3 benzineauto.

waarschuwingsperiode

Om automobilisten aan de nieuwe situatie te laten wennen, is er een waarschuwingsperiode. Komen zij in die periode met hun oude benzineauto in de milieuzone? Dan krijgen ze een waarschuwingsbrief thuisgestuurd. Over een aantal weken gaat de gemeente weer handhaven. Overtreders krijgen dan een boete van € 95,-. Vanaf wanneer dat zal zijn, wordt nog bekendgemaakt. Vanaf zaterdag 5 augustus is het weer mogelijk om dag- en langdurige ontheffingen voor benzineauto’s aan te vragen.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het verkeersbesluit kunnen binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit (tot en met vrijdag 15 september 2017).

Lees hier het verkeersbesluit.


3 augustus 2017