29 september 2017: Eerste dienstrit 100% schone waterstofbus in Rotterdam

Vandaag stapten reizigers van lijn 70 voor het eerst in op de gloednieuwe waterstofbus van de RET. “De uitstoot van de waterstofbus is pure waterdamp, daarmee rijden we voor het eerst in Rotterdam 100% schoon. Een mooie voorbereiding op de toekomst waarbij we vanaf 2019 de overstap maken naar volledig emissieloos busvervoer,” aldus Maurice Unck, algemeen directeur van de RET. Om te vieren dat de bus op lijn 70 rijdt, doneert de RET vandaag voor ieder tiende reiziger die in de waterstofbus stapt, een boom via treesforall.nl.

Vandaag is de eerste waterstofbus de dienstregeling ingegaan op lijn 70 en de tweede waterstofbus zal snel volgen. De bussen zijn onderdeel van een pilot om nieuwe technieken van emissieloos rijden uit te proberen. Een proef die mooi aansluit bij de plannen van de RET om in de toekomst met een volledig schone busvloot te rijden. “Vanuit de overheid is vastgelegd dat er vanaf 2025 geen dieselbussen meer worden aangeschaft en dat in 2030 alle dieselbussen voor openbaar vervoer uit het straatbeeld verdwijnen,” aldus Maurice Unck. “Daar bereiden we ons nu al op voor.”

Overgangsfase

De nieuwe busconcessie van de RET start in 2019 en richt zich onder meer op volledig elektrisch rijden. Deze transitie naar 100% zero-emissie bussen zal in verschillende fases verlopen: 55 bussen in 2020, 50 bussen in 2022, 50 bussen in 2025 en de laatste 110 bussen uiterlijk in 2030. Afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van emissievrij rijden en de uitkomsten van de pilot, wordt bekeken welke bussen precies in de toekomst in Rotterdam gaan rijden.

100% schoon, hoe werkt het?

Wat de waterstofbus bijzonder maakt, is de brandstofcel waarin waterstof en zuurstof samen worden gevoegd. De daarmee opgewekte energie wordt geleverd aan de batterij die de elektromotoren van de bus aandrijven. De enige uitstoot is schone waterdamp. Behalve het feit dat de waterstofbus uitstootvrij is, hebben de waterstofbussen een grotere actieradius (ca 500 km) dan eerdere elektrische- en hybrideproefbussen die de RET al sinds 2010 heeft rijden. Wel is de waterstofbus relatief duur.

“We werken als RET graag mee aan dit soort proeven, daarmee helpen we de technologie op dit gebied verder, niet alleen in Rotterdam en omgeving maar ook in Nederland en Europa,” aldus Unck. De proef met de twee waterstofbussen wordt door meerdere subsidieverstrekkers mogelijk gemaakt: de Europese Unie (FCH-JU & 3EMOTION), het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam.

Zie ook: www.ret.nl

29 september 2017