De maatregelen om de luchtkwaliteit in Utrecht te verbeteren werpen hun vruchten af: de lucht wordt schoner. Dit betekent overigens niet dat de lucht nu ook direct gezond is. De huidige concentraties van stikstofdioxide en fijnstof (o.a. roet) vormen nog steeds een blijvend risico op gezondheidsschade. Fijnstof veroorzaakt luchtwegklachten en heeft negatieve effecten op het hart-vaatsysteem.

Minder roet door weren van oude diesels

Sinds 1 januari 2015 is de milieuzone in het centrum van Utrecht van kracht. Diesel personen- en bestelauto’s van voor 2001 worden geweerd uit de binnenstad. Sinds de invoering van deze maatregel is het wagenpark in de binnenstad flink schoner: er is een daling van 82% diesel personenauto’s en een daling van 72% van diesel bestelauto’s voor 2001. Alle geweerde voertuigen hebben nog geen roetfilter. Het effect van deze maatregel is dat de roet-uitstoot van het lichte verkeer met 29% is gedaald. De milieuzone, als onderdeel van het maatregelenpakket, is effectief, stelt TNO. Bovendien blijken er ook buiten de milieuzone positieve effecten op de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid.

Gerard Hoek, toxicoloog aan de Universiteit Utrecht, is niet verbaasd over deze conclusie: “Het is, met name in Duitsland, bekend dat de milieuzones de luchtkwaliteit in steden verbeteren.”

Schonere bussen

Sinds 2011 vinden er metingen naar stikstofdioxideconcentraties plaats. De metingen laten een positieve trend zien. De grootste afnames van schadelijke stoffen worden gemeten langs straten waar relatief veel bussen rijden. Zoals het Vredenburg en de Nobelstraat. Hieruit blijkt dat de inzet van schonere bussen effect heeft.

Ambitie: gezonde lucht voor een aantrekkelijke stad

Wethouder Lot van Hooijdonk: “Voor ons betekent werken aan luchtkwaliteit dat we niet stoppen bij het halen van een Europese grens. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat ook lage concentraties al gezondheidseffecten kunnen veroorzaken. Daarom blijft het verbeteren van de luchtkwaliteit voorlopig een opgave.” De gemeente Utrecht zet vol in op maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren. Dit past binnen de ambitie van ‘Healty Urban Living’: gezond wonen, werken en recreëren in de stad. Andere maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn bijvoorbeeld het doseren van verkeer en het stimuleren van fietsen en lopen, schone bevoorrading van winkels en elektrisch rijden. Daar zet ook het verkeersplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen op in.

Bron: http://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/maatregelen-l...

20 mei 2016