Handhaving

Moet je vaker dan zeven keer per kalenderjaar naar bijvoorbeeld een ziekenhuis of fysiotherapeut in de milieuzone? Dan kun je een ziekenhuisontheffing aanvragen. Daarbij vragen we je om aan te tonen dat je meer dan zeven keer naar een behandelaar moet, bijvoorbeeld via een afsprakenkaart.

De ontheffing voor ziekenhuisbezoek vraag je aan via rotterdam.nl. Kies in de applicatie voor ‘Onvoorzien’. Deze ontheffing is een jaar geldig. Het aanvragen van deze ontheffingen kost € 178,20 per ontheffing.

Ja. Deze ontheffing is bedoeld voor wagens die worden gebruikt tijdens filmopnames en evenementen, zoals de Koningskermis en De Parade. Je komt alleen in aanmerking voor een ontheffing als de gemeente een evenementenvergunning heeft afgegeven, of een verklaring van geen bezwaar (VGB). Voertuigen die alleen iets willen afleveren bij een evenement kunnen gebruikmaken van een dagontheffing.

De evenementenontheffing vraag je aan via rotterdam.nl.

Kies in de applicatie voor ‘Onvoorzien’. Deze ontheffingen hebben geen

vaste geldigheidsduur: de gemeente Rotterdam beoordeelt elke aanvraag

afzonderlijk. Het aanvragen van deze ontheffingen kost € 178,20 per

ontheffing.

Een overtreding kost € 90,- plus € 9,- administratiekosten. De boete wordt geïnd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

De gemeente gebruikt deze camera's voor de handhaving. Via de camera's wordt bekeken of een auto in de milieuzone mag rijden.

Ja, dat klopt. Iedere verkeersovertreding in Nederland heeft een zogeheten ‘feitcode’. Doordat Rotterdam verkeersbord C06 gebruikt om de milieuzone te markeren/begrenzen, wordt op de boete de omschrijving ‘C6-Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen’ gebruikt. Op https://www.om.nl/onderwerpen/feiten-tarieven/ lees je hier meer over.

Het beleid van de gemeente is volledig gericht op naleving. Het doel is gezondere lucht door de uitstoot van het verkeer te verminderen. Wij hebben liever dat vervuilende auto’s de milieuzone niet in rijden, dan dat we boetes opleggen voor vervuilende auto’s die dat wel doen. Daarom geven we niet onnodig boetes. We gebruiken boetes als een stevige waarschuwing. Overtreders rijden hopelijk niet nog een keer de milieuzone in, maar maken gebruik van schonere alternatieven.

Nee. Alle inkomsten van de boetes die het Centraal Justitieel Incassobureau int gaan naar het Rijk. De gemeente genereert geen inkomsten met de milieuzone.

Het Centraal Justitieel Incassobureau verstuurt de boetes. Via www.cjib.nl kun je een formulier invullen om de foto op te vragen.

Het Centraal Justitieel Incassobureau int de boete. Op www.cjib.nl kun je terecht met alle vragen.

De hoogte van de boete is 90 euro. Hier komt 9 euro aan administratiekosten bij.

Ja. Ook auto’s met een buitenlands kenteken moeten aan de eisen van de milieuzone voldoen. De gemeente handhaaft waar mogelijk. Toeristen en bezoekers van de stad met een buitenlands kenteken en een auto die niet aan de milieuzone-eisen voldoet, moeten een dagontheffing aanvragen.

Voorlopig mogen benzine-/lpg-auto's van vóór juli 1992 in de Milieuzone blijven rijden. Dit is het gevolg van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, van 11 oktober 2017. Automobilisten van oude benzine-/lpg-auto's krijgen voorlopig dus geen boete. Dit geldt in ieder geval totdat de Raad van State een definitieve uitspraak heeft gedaan in hoger beroep over het Verkeersbesluit voor benzine-/lpg-auto’s van vóór juli 1992. De gemeente verwacht deze uitspraak in het tweede of het derde kwartaal van 2018.

Ja, de borden worden aangepast. De regel benzine 30 juni 1992 en ouder wordt op elk Milieuzone-bord afgedekt. De kleine borden zijn eind oktober aangepast en de grote borden half november (2017).