Fiets (en scooters)

Het vorige fietsplan bestreek de periode 2007-2010. Dat ging toen vooral om het verbeteren van de fietspaden en –stallingen en stimulering fietsgebruik. Nu wordt ook ingezet op een fietsvriendelijke instelling van verkeerslichten en het tonen van waardering voor de huidige fietsers en hen meer voorzieningen geven, zoals aangepaste parkeerplekken voor bijzondere fietsen en leenbuggy’s in stallingen.

Dankzij de aanleg van vele nieuwe fietspaden de afgelopen paar jaar, heeft Rotterdam een uitgebreid netwerk; 600 kilometer aparte fietspaden, die op 20 kilometer na zijn geasfalteerd.

Als je de fiets meer groen geeft, dan betekent het dat andere verkeersdeelnemers langer moeten wachten. Uiteraard houdt de gemeente wel in de gaten dat het niet tot grote files leidt voor de automobilisten.

Op de Coolsingel staan veel fietsen geparkeerd. De wens is dat de Coolsingel aantrekkelijker wordt. Dus is het beter als het fietsparkeren niet op straat, maar in een gebouw en/of onder de grond gebeurt. Onderzocht wordt hoe de stalling kan worden ingepast in de omgeving.

Veel mensen weten de weg te vinden naar de stalling en daardoor loopt hij aardig vol. Dit was voorzien, alleen gebeurt het iets sneller dan verwacht. Daarom gaat de gemeente versneld onderzoeken waar de uitbreidingsmogelijkheden zitten. Dit geldt vooral voor de noordzijde.

Allerlei maatregelen worden genomen om de veiligheid voor fietsers te vergroten. Denk aan het verwijderen van obstakels op fietspaden, brommer- en scooterrijders stimuleren op de rijbaan te rijden en fiets- en verkeerslessen aanbieden via scholen.


Wat de luchtkwaliteit betreft: onderzoek wijst uit dat beweging (door te fietsen) opweegt tegen de gevolgen van de lucht die je inademt.

Dit gebeurt om twee redenen. Weesfietsen en fietswrakken nemen de beschikbare parkeerruimte onnodig in beslag. Bij bijvoorbeeld het CS worden fout geparkeerde fietsen verwijderd, omdat de buitenruimte anders rommelig wordt en deze fietsen de voetgangers hinderen.

Dat komt doordat minimaal vier aanvragen nodig zijn, voordat een aanvraag gehonoreerd kan worden. Andere oorzaak is dat de plaatsing van een nieuwe fietstrommel vaak weer nieuwe aanvragen oplevert (het ‘dat-wil-ik-ook’-effect). Heb je weinig buren met behoefte aan een plek om hun fiets te stallen, dan moet je soms lang wachten. De gemeente wil de wachttijd verkorten door meer fietstrommels te plaatsen en daarbij ook te experimenteren met oplaadapparaten voor elektrische fietsen in de trommels.

De gemeente investeert tot en met 2018 € 6 miljoen in de uitvoering van het Fietsplan. Daarnaast zijn er nog andere budgetten waaruit fietsvriendelijke maatregelen worden gefinancierd. Zo worden bij grootschalig onderhoud van wegen meteen fietsvriendelijke maatregelen getroffen. De verwachting is bovendien dat de gemeente voor diverse onderdelen van het fietsplan subsidie krijgt van de Metropoolregio, het Rijk en Europa.

De milieuzone geldt vanaf 1 januari 2016 alleen voor te oude vracht-, bestel- en personenauto’s. Dit omdat Rotterdam hiermee bereikt dat de concentraties aan stikstofdioxide en roet in de lucht lager worden. Dit zorgt voor gezondere lucht, voor alle Rotterdammers. Lokaal kunnen ook brommers en scooters voor hinder en overlast zorgen, maar de bijdrage aan de hoeveelheid NO2 en roet in de lucht is beperkt. En bovendien is het lastig om hierop te handhaven. Dit komt bijvoorbeeld doordat het kentekenbewijs van een brommer of scooter geen informatie geeft over de (roet)uitstoot. Rotterdam heeft aan het Rijk gevraagd om landelijk maatregelen te treffen waardoor het aantal sterk vervuilende scooters en brommers (of de overlast daarvan) kleiner zal worden. De mogelijkheden van gemeenten zijn hier namelijk te beperkt.