Ambities en doelstellingen

Om de luchtkwaliteit in Rotterdam en daarmee de gezondheid van Rotterdammers te verbeteren is in 2015 de Koersnota lucht geschreven. De Koersnota lucht bevat doelstellingen en ambities om de verbetering van de luchtkwaliteit een impuls te geven. Ook beschrijft de nota een pakket aan maatregelen om die ambities en doelen te realiseren.

Doelstellingen:

  • De roetuitstoot door verkeer versneld met 40% te verminderen in 2018 (ten opzichte van 2014).
  • Verschoning van het eigen wagenpark met 25% in 2018 (uit Koersnota).
  • Daarnaast zet de gemeente in op het voldoen aan Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit, wat resulteert in doelstellingen voor de NO2 en PM10 uitstoot in de stad.

Maatregelen:

  • Milieuzone en sloop/stimuleringsregeling
  • Rotterdamse Mobiliteitsagenda (beleid voor verduurzaming verkeer)
  • Verschoning eigen wagenpark
  • Inzet op schonere brandstoffen
  • Green Deal Zero Emission Stadslogistiek
  • Stimuleren elektrisch (schoon) rijden
ambitiesdoelstellingenthumb.jpg