Rotterdam gaat voor gezondeRe lucht

De luchtkwaliteit in Rotterdam is slechter dan in veel andere Nederlandse gebieden en steden. Ook voldoet Rotterdam niet overal aan de Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit. Zo zit er teveel roet in de lucht en stikstofdioxide. Dat zorgt voor gezondheidsklachten, mindere kwaliteit van leven, en zelfs een lagere levensverwachting.

Maar liefst 50% van deze vervuiling wordt veroorzaakt door verkeer.

Dat moet veranderen en snel. Daarom zet Rotterdam in op een samenhangend pakket van maatregelen. Denk aan maatregelen als het stimuleren van fietsgebruik, het invoeren van de milieuzone en sloopregeling en het schoner maken van de bevoorrading van winkels. Bewoners, bedrijven, bezoekers en de gemeente zorgen er samen voor dat de luchtkwaliteit in Rotterdam versneld verbetert. Met als doel: 40% minder roetuitstoot door verkeer in 2018. Want iedere Rotterdammer heeft recht op gezondere lucht.

Meer over lucht, verkeer en je gezondheid

Uitspraak Raad van State: ook oude benzineauto's mogen de Milieuzone niet in

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 6 juni 2018 besloten dat de gemeente Rotterdam oude benzineauto’s mag weren. Dat betekent dat sterk vervuilende benzineauto’s van vóór juli 1992 niet meer in de Milieuzone mogen rijden. De gemeente Rotterdam gaat de uitspraak eerst bestuderen. Daarom worden er voorlopig nog geen boetes uitgedeeld. De gemeente maakt de vervolgstappen zo snel mogelijk bekend. De uitspraak van de Raad van State is definitief en er is geen beroep meer mogelijk. Lees hier de reactie van de gemeente op de uitspraak.

Wat betekent de milieuzone voor jou?

Vul je kenteken in en zie of jouw auto de milieuzone in mag.

ligt jouw adres in de MILIEUZONE?

'Iedere Rotterdammer heeft recht op gezondeRe lucht'

Wat gebeurt er in Rotterdam?

Dossier:
Lucht, verkeer en je gezondheid

Dossier:
Milieuzone (en sloopregeling)

Dossier:
Schonere logistiek

Dossier:
Goed voorbeeld doet goed volgen

Feiten en CIJFERS

Wil je actuele cijfers over de maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren weten? Hoeveel auto's zijn er gesloopt met de sloopregeling, hoeveel P+R terreinen zijn er, en wie mogen de milieuzone niet meer in? Dit en nog veel meer feiten en cijfers vind je op deze pagina.

Ga naar de feiten en cijfers

laptop-cijfers.png