Iedere Rotterdammer heeft recht op gezondere lucht. Dat is alweer 10 jaar het uitgangspunt van het Rotterdamse luchtbeleid. In 2006 ging het actieprogramma van de Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit (RAL) van start. De RAL was de Rotterdamse inbreng in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Een programma vol acties, beleidsveranderingen en pilots om de kwaliteit van de lucht in Rotterdam te verbeteren. Want de luchtkwaliteit in Rotterdam is slechter dan in veel andere Nederlandse gebieden. Hierdoor zijn er in Rotterdam meer gezondheidsklachten en is de levensverwachting lager.

In de afgelopen 10 jaar hebben we veel maatregelen genomen, en met succes: de luchtkwaliteit is een stuk beter dan 10 jaar geleden. Wat zijn de grote thema’s geweest van onze aanpak en welke successen hebben we geboekt? In de publicatie '10 jaar luchtbeleid in Rotterdam' blikken we terug op 10 jaar luchtbeleid in de stad. Om te kijken wat we hiervan kunnen leren en hoe we het nog beter kunnen doen. Want iedere Rotterdammer heeft recht op gezondere lucht.


22 mei 2018