Rotterdam stimuleert innovatie: cruiseschepen van rederij AIDA die in Rotterdam aanmeren, maken gebruik van vloeibaar aardgas (LNG). Primeur was in september voor het cruiseschip de AIDAprima. Dit schip meert sinds november niet meer aan in Rotterdam. Opvolger is de AIDAperla die vanaf maart 2018 wekelijks zal aanmeren aan de Wilhelminakade. Ook de AIDAperla zal aan de wal gebruik maken van LNG.

Shell (LNG-leverancier) heeft van de gemeente een gedoogbeschikking gekregen om de LNG te leveren aan de cruiseschepen. Dit vooruitlopend op de inwerkingtreding van de vergunning, die nog in procedure is. Zo profiteert het milieu direct. De samenwerking tussen AIDA en Shell betekent niet alleen een aanzienlijke vermindering van luchtverontreiniging. Bewoners van woontoren De Rotterdam kunnen hun hart ophalen, want ook de dieselstank is hiermee verleden tijd.

Minder geluids- en stankoverlast

Cruiseschepen als de AIDAprima en AIDAperla verbruiken ook als zij aan wal liggen veel energie. Per dag is dit gelijk aan het verbruik van zo’n 20.000 huishoudens(!). De reguliere brandstof is gasolie, dat zorgt voor uitstoot van afgassen en fijnstof. Het gebruik van LNG, Liquified Natural Gas, zorgt voor minder geluids- en stankoverlast en minder luchtvervuiling voor de omgeving. Op jaarbasis kunnen de volgende emissiereducties worden behaald:

  • 20% minder koolstofdioxide (1040 ton)
  • 80% minder stikstofoxiden (stikstofmonoxide en stikstofdioxide) (84 ton)
  • 100% minder zwaveloxiden (zwaveldioxide en zwaveltrioxide) (1230 kg.)
  • 100% minder particles (1950 kg.)

Gezondere lucht

Rotterdam wil schonere, en daarmee gezondere, lucht. Er zit nu te veel roet en stikstofdioxide (NOx) in de lucht. Het gevolg? Gezondheidsklachten, mindere kwaliteit van leven, en zelfs een lagere levensverwachting. Dit moet snel veranderen! Daarom zet Rotterdam in op een samenhangend pakket van maatregelen. Want iedere Rotterdammer heeft recht op gezondere lucht. Het stimuleren van fietsgebruik en het invoeren van de milieuzone zijn twee voorbeelden van maatregelen. Maar Rotterdam onderzoekt ook hoe de scheepvaart schoner kan, in samenwerking met relevante partijen zoals het Havenbedrijf en de DCMR. En met bedrijven die in de haven gevestigd zijn of de haven met hun schepen aandoen.

18 november 2016