Vanaf eind 2019 gaan de bussen in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen rijden, het jaar waarin de nieuwe concessie start. Met deze voorlopige gunning aan VDL Bus & Coach komt de verduurzaming van de busvloot een stapje dichterbij.

Algemeen Directeur Maurice Unck van de RET: 'Met de komst van onze elektrische bussen dragen we bij aan onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen én aan die van de regio.'

Laden met één druk op de knop

De 55 bussen vertrekken elke ochtend met een volgeladen batterij vanaf locatie Kleiweg en worden overdag op knooppunten en eindpunten bijgeladen. Het laden gebeurt via een pantograaf, een arm die vanaf het dak van de bus omhoog komt als de bus onder een laadpaal staat. De dienstdoende chauffeur koppelt de bus met één druk op de knop van achter zijn stuur aan het net. Een volgeladen bus heeft voldoende capaciteit om in de spits zonder bijladen door te rijden. De bussen rijden op 100% groene stroom. Behalve het milieu gaan ook de passagiers erop vooruit. De nieuwe bussen zijn beduidend stiller dan de bestaande.

Ook honderd hybride bussen

Naast deze gunning wil de RET dit jaar opdracht geven voor de levering van meer dan honderd hybride bussen. Unck: ‘De 55 volledig elektrische bussen gebruiken we voor kortere stadslijnen, de hybride bussen voor de streeklijnen. We zijn er blij mee dat we op deze manier invulling kunnen geven aan onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen én aan die van de regio. Omdat we steeds gebruik willen kunnen maken van de nieuwste technologieën voor elektrische bussen, spreiden we onze investeringen binnen de concessieperiode. Deze loopt van 2019 tot 2034.'

Samenwerking met de gemeente

In de verduurzaming van de busvloot werkt de RET nauw samen met de gemeente, die werkt aan een breder plan voor de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrisch rijden in de stad. In samenspraak bepalen de RET en de gemeente de locaties van de laadpalen voor de elektrische bussen. In de eerste fase komen er in elk geval palen op Rotterdam Centraal, Zuidplein, in Schiedam en in Vlaardingen. De exacte locatie wordt nog vastgesteld.

Wethouder Arno Bonte, gemeente Rotterdam: ‘Ik ben erg blij met de 55 elektrische bussen die de RET heeft aangeschaft. Dat helpt mee aan onze ambitie om de lucht in de stad schoner te maken.’

Gemeente zorgt voor extra laadpunten

Wethouder Arno Bonte van Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie: ‘Ik ben erg blij met de 55 elektrische bussen die de RET heeft aangeschaft. Dat helpt mee aan onze ambitie om de lucht in de stad schoner te maken. Rotterdam wordt daar weer een stukje gezonder van.’ De gemeente zorgt samen met de RET voor extra laadpunten waar de bussen kunnen worden opgeladen.

Transitie naar 100% zero emissie

De provincies, de Rijksoverheid en de vervoersregio’s, waaronder de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), hebben eerder al vastgelegd dat er vanaf 2025 geen dieselbussen meer worden aangeschaft en dat in 2030 alle dieselbussen voor openbaar vervoer uit het straatbeeld verdwijnen. De aanpassing van de busvloot van de RET sluit aan bij deze ambitie. De transitie naar 100% zero emissie bussen zal in fases verlopen: 55 bussen in 2019, 50 bussen in 2021, 50 bussen in 2024 en de laatste 110 bussen in 2029.

Meer over elektrisch vervoer in Rotterdam

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, stimuleert gemeente Rotterdam het gebruik van elektrisch vervoer. Om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen zijn inmiddels ruim 2.000 openbare laadpunten geplaatst in Rotterdam. Ook willen we nieuwbouw ‘EV-Ready’ maken: vanaf de (ruw)bouw rekening houden met toekomstig gebruik van elektrisch vervoer en participeren we als gemeente in innovatieve projecten en experimenten voor elektrisch rijden en opladen.
Kijk voor meer informatie en de veel gestelde vragen op rotterdam.nl/elektrischrijden.
Volg Rotterdam Elektrisch op Twitter: @RdamElektrisch

13 juli 2018