Op het Kreekhuizenplein steken veel jongeren in groepjes over. Ze zijn onderweg naar de nabij gelegen school. De warmtesensor meet aan de hand van lichaamswarmte of fietsers het kruispunt naderen. Zijn dit er veel, dan geeft het verkeerslicht langer groen. De scholieren kunnen met de hele groep doorfietsen. Sinds de warmtesensor in november is geplaatst krijgen de fietsers niet alleen langer groen, maar ook eerder groen dan de andere verkeersdeelnemers. Het Kreekhuizenplein is het tweede kruispunt met een warmtesensor, eerder is er ook een op het druk befietste Churchillplein geplaatst.

Experimenten

Om de wachttijd voor fietsers korter te maken, experimenteert de gemeente Rotterdam sinds een jaar of twee met verkeerslichten. De succesvolle innovaties, zoals de regensensor, de groenvoorspeller, de FLIP en nu dus ook de warmtesensor, worden uitgebreid in de stad. Verkorting van de wachttijd is een van de 29 actiepunten uit het Fietsplan, waarmee de gemeente Rotterdam aantrekkelijker wil maken voor fietsers.

4 januari 2018