In Rotterdam zijn 15.800 geregistreerde brommers en 21.200 snorfietsen. “De gemeente krijgt regelmatig klachten van Rotterdammers die last hebben van brom- en snorfietsers”, aldus wethouder Pex Langenberg van duurzaamheid en mobiliteit. Mensen hebben last van stank, geluidshinder en onveilig gedrag, zoals te hard rijden, roekeloos oversteken, of op het fietspad rijden waar dit niet mag. Langenberg: “We doen er alles aan om de fiets aantrekkelijker te maken. En met deze regeling willen we eigenaren verleiden om de meest vervuilende brom- en snorfietsen van de hand te doen en te laten slopen. Daar zetten we een vergoeding tegenover.”

Voorwaarden

Hoe ouder de brom- of snorfiets, des te sterker de luchtverontreiniging. Eigenaren van brom- of snorfietsen van voor 2010 komen daarom in aanmerking voor een vergoeding van € 300,-- bij de sloop van hun gemotoriseerde tweewieler. Dit moet gebeuren door een erkend sloopbedrijf. De demontageverklaring dienen ze in bij de gemeente. De gemeente raadt bewoners die overwegen hun brom- of snorfiets te laten slopen, eerst goed te onderzoeken of ze voldoen aan alle subsidievoorwaarden. De voorwaarden zijn te vinden op de website van de gemeente.

Subsidie voor maaltijdbezorgers

Ook veel Rotterdamse maaltijdbezorgers maken gebruik van brom- of snorfietsen. De (elektrische) fiets is een goede en gezonde vervanger. Om de maaltijdbezorging met de (elektrische) fiets nog aantrekkelijker te maken, krijgen zij 50% van de investering terug als ze kunnen aantonen dat zij na 10 oktober 2017 een (elektrische) fiets voor bedrijfsdoeleinden hebben gekocht of geleased. Er is subsidie voor één fiets per vestiging of bedrijf, tot een maximum van € 1.000,--. Alle informatie over de regeling staat op de website van de gemeente. Bedrijven worden actief benaderd om deel te nemen aan deze regeling.

Andere maatregelen

De subsidies maken deel uit van een pakket aan maatregelen dat moet leiden tot minder stank en herrie, en tot een beter rijgedrag van brom- en snorfietsers. Andere acties zijn verbreding van de fietspaden en grotere wachtplekken bij verkeerslichten. Hierdoor zitten fietsers en brom- en snorfietsers elkaar minder in de weg. Op middelbare scholen besteden speciale programma’s aandacht aan goede rijvaardigheden. Een gedragscampagne voor maaltijdbezorgers op brom- en snorfietsen moet hen stimuleren meer rekening te houden met andere weggebruikers.

15 januari 2018