DE DRIE C'S

De TDA is initiatief van president Macron (Frankrijk), president De Sousa (Portugal) en premier Rutte (Nederland). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vroeg Rotterdam om, namens de steden in de wereld, een van de oprichters te worden. Burgemeester Aboutaleb nam deze uitnodiging aan.

De TDA brengt landen, steden/regio’s en bedrijven bij elkaar (de drie C’s: Countries, Cities en Compagnies) om met een onderbouwde ambitie en gedeelde doelen en strategieën de overgang naar wereldwijde zero-emissie mobiliteit te versnellen.

'Steden bieden veel mogelijkheden om aan de klimaatdoelstellingen op het gebied van transport te voldoen en daarmee de leefomgeving aantrekkelijker en gezonder te maken.'

Ahmed Aboutaleb - burgemeester van Rotterdam

ROL VAN DE STEDEN

Willem Sulsters (directeur Gebiedskwaliteit gemeente Rotterdam) lichtte bij de lancering de rol van de steden toe. Aangesloten steden gaan door deze overeenkomst intensiever samenwerken met de nationale overheden en het bedrijfsleven. Ook gaan ze onderling aan de overgang naar zero-emissie transportmiddelen en bieden ze ruimte voor proefprojecten. De dichte bevolking in de steden zorgt ervoor dat juist daar de verandering het eerst zichtbaar wordt.

ROTTERDAM

Rotterdam heeft de doelen van het klimaatakkoord overgenomen. Daarnaast heeft Rotterdam de ambitie om de CO2-uitstoot door verkeer in 2030 met 50 procent te verminderen ten opzichte van 1990. De oprichting van de TDA is een mooie erkenning voor de jarenlange aanpak van gemeente Rotterdam op het gebied van duurzame mobiliteit.