Handhaving

Moet je vaker dan zeven keer per kalenderjaar naar bijvoorbeeld een ziekenhuis of fysiotherapeut in de milieuzone? Dan kun je een ziekenhuisontheffing aanvragen. Daarbij vragen we je om aan te tonen dat je meer dan zeven keer naar een behandelaar moet, bijvoorbeeld via een afsprakenkaart.

De ontheffing voor ziekenhuisbezoek vraag je aan via rotterdam.nl. Kies in de applicatie voor ‘Onvoorzien’. Deze ontheffing is een jaar geldig. Het aanvragen van deze ontheffingen kost € 181,20.

Ja. Deze ontheffing is bedoeld voor wagens die worden gebruikt tijdens filmopnames en evenementen, zoals de Koningskermis en De Parade. Je komt alleen in aanmerking voor een ontheffing als de gemeente een evenementenvergunning heeft afgegeven, of een verklaring van geen bezwaar (VGB). Voertuigen die alleen iets willen afleveren bij een evenement kunnen gebruikmaken van een dagontheffing.

De evenementenontheffing vraag je aan via rotterdam.nl. Kies in de applicatie voor ‘Onvoorzien’. Deze ontheffingen hebben geen vaste geldigheidsduur: de gemeente Rotterdam beoordeelt elke aanvraag afzonderlijk. Het aanvragen van deze ontheffingen kost € 181,20.

Een overtreding kost € 95, plus € 9 administratiekosten. De boete wordt geïnd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

De gemeente gebruikt deze camera's voor de handhaving. Via de camera's wordt bekeken of een auto in de milieuzone mag rijden.

Ja, dat klopt. Iedere verkeersovertreding in Nederland heeft een zogeheten ‘feitcode’. Doordat Rotterdam verkeersbord C06 gebruikt om de milieuzone te markeren/begrenzen, wordt op de boete de omschrijving ‘C6-Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen’ gebruikt. Op https://www.om.nl/onderwerpen/feiten-tarieven/ lees je hier meer over.

Het beleid van de gemeente is volledig gericht op naleving. Het doel is gezondere lucht door de uitstoot van het verkeer te verminderen. Wij hebben liever dat vervuilende auto’s de milieuzone niet in rijden, dan dat we boetes opleggen voor vervuilende auto’s die dat wel doen. Daarom geven we niet onnodig boetes. We gebruiken boetes als een stevige waarschuwing. Overtreders rijden hopelijk niet nog een keer de milieuzone in, maar maken gebruik van schonere alternatieven.

Nee. Alle inkomsten van de boetes die het Centraal Justitieel Incassobureau int gaan naar het Rijk. De gemeente genereert geen inkomsten met de milieuzone.

Ja, dat kan. Bel hiervoor met 14010 (gemeente Rotterdam).

Het Centraal Justitieel Incassobureau int de boete. Op www.cjib.nl kun je terecht met alle vragen.

De hoogte van de boete is € 95. Hier komt € 9 aan administratiekosten bij.

Ja. Ook auto’s met een buitenlands kenteken moeten aan de eisen van de milieuzone voldoen. De gemeente handhaaft waar mogelijk. Toeristen en bezoekers van de stad met een buitenlands kenteken en een auto die niet aan de milieuzone-eisen voldoet, moeten een dagontheffing aanvragen.

In het nieuwe coalitieakkoord van 26 juni 2018 staat dat oude benzineauto's van vóór 1 juli 1992 in de Milieuzone Rotterdam mogen rijden. Daarom krijgen deze benzineauto’s geen boetes. Het Verkeersbesluit Milieuzone Rotterdam wordt hierop aangepast.

Op 24 januari 2018 heeft de kantonrechter bepaald dat een automobilist onterecht een boete heeft gekregen voor het inrijden van de Milieuzone. Als reden geeft de rechter aan dat het Milieuzone-verkeersbord niet op de foto staat die is gebruikt voor de boete. Wij zijn het hier niet mee eens. Daarom is het Openbaar Ministerie (OM) in beroep gegaan tegen de uitspraak.

De gemeente Rotterdam heeft de locaties van de Milieuzone-verkeersborden en verkeerscamera’s zorgvuldig afgestemd met het OM. De foto’s die worden gebruikt voor het vaststellen van overtredingen voldoen aan alle wettelijke eisen. Daarom zien de gemeente Rotterdam en het OM geen reden om te stoppen met het uitdelen van boetes aan (vracht-)auto’s die niet in de Milieuzone mogen rijden.

Heeft u een boete gekregen en heeft u daar een vraag over? Dan kunt u contact opnemen met het OM. Heeft u een algemene vraag over de handhaving van de toegangseisen van de Milieuzone? Stuur dan een e-mail naar de gemeente Rotterdam: gezonderelucht@rotterdam.nl.