Ontheffingen

Woon je in de milieuzone en ga je op vakantie met je camper of kampeerwagen? En wil je die op je gemak voor de deur in- of uitpakken? Vraag dan de speciale ontheffing voor campers aan. Deze is 72 uur geldig, kost € 25,30 en kun je maximaal 12 keer per jaar aanvragen.

Voorwaarden voor het aanvragen van de camperontheffing

Deze (digitale) aanvraag is alleen mogelijk als het kenteken van de kampeerauto op de zogeheten whitelist staat van de gemeente Rotterdam. De gemeente heeft een lijst gemaakt met kampeerauto’s die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De eigenaar van de auto is inwoner van gemeente Rotterdam woont in de Milieuzone Rotterdam
 • De auto staat bij de RDW onder 'Inrichting' geregistreerd als kampeerauto
 • De kampeerauto is vóór 1 juni 2015 op naam gesteld

Hoe vraag je een ontheffing aan?

Voldoe je aan de voorwaarden? Ga dan naar rotterdam.nl om een ontheffing aan te vragen. Stuur bij de aanvraag de volgende informatie en documenten mee:

 • het kenteken van de kampeerwagen
 • ingangsdatum en ingangstijdstip van de ontheffing (de ontheffing is 72 uur geldig)
 • bewijs dat de kampeerwagen vóór 1 juni 2015 op naam is gesteld
 • bewijs dat de eigenaar inwoner is van Rotterdam én in de milieuzone woont

Je ontvangt de ontheffing direct in je mailbox. In deze mail staat de gewenste begindatum en het gewenste begintijdstip van de ontheffing.

Lukt je aanvraag niet? Dan kan het volgende aan de hand zijn:

 • De auto staat bij de RDW niet geregistreerd als kampeerauto (zie: Check de registratie van de camper)
 • De auto staat wel bij de RDW geregistreerd maar niet onder Inrichting (maar bijvoorbeeld onder 'Handelsbenaming'). Stuur je kentekenbewijs en je naam, adres en woonplaats naar gezonderelucht@rotterdam.nl. Na controle wordt het kenteken op de whitelist gezet en kun je direct ontheffingen aanvragen.
 • Je woont volgens de gegevens van de gemeente niet in de milieuzone

De registratie van je camper checken

In het Ontheffingenbesluit staat beschreven wat gemeente Rotterdam onder een kampeerwagen verstaat. Hierbij volgt de gemeente Rotterdam de RDW. Je kunt bij de RDW checken of jouw kampeerwagen op de juiste manier staat geregistreerd. Dit doe je als volgt:

 • Ga naar www.rdw.nl
 • Voer het kenteken in
 • Kies het tabblad ‘Basis’
 • Kies ‘Algemeen’
 • Kijk of bij onderdeel ‘Inrichting’ staat vermeld ‘Kampeerwagen’.

Je kunt je registratie aanpassen op de website van de RDW.

Heb je een aanpassing of registratie aangevraagd, vraag dan een ontheffing aan via gezonderelucht@rotterdam.nl. Stuur bij de aanvraag de volgende informatie en documenten mee:

 • ingangsdatum en ingangstijdstip van de ontheffing (de ontheffing is 72 uur geldig)
 • bewijs dat de kampeerwagen vóór 1 juni 2015 op naam is gesteld
 • bewijs dat de eigenaar inwoner is van Rotterdam én in de milieuzone woont
 • factuurgegevens: naam, adres, huisnummer, postcode
 • foto's waaruit blijkt dat er in het voertuig de volgende onderdelen vast aanwezig zijn: zitplaatsen, (inklapbare) tafel, (opklapbaar) bed, kookgelegenheid, mogelijkheden om spullen op te bergen

Bezoekersvergunningen zijn niet gekoppeld aan een kenteken en worden niet ingetrokken. Abonnementen in de gemeentelijke garages worden niet ingetrokken. Het is aan de abonnementhouder zelf om de afweging te maken of 12 dagontheffingen per jaar voldoende zijn voor het gebruik van het voertuig.

Moet je vaker dan zeven keer per kalenderjaar naar bijvoorbeeld een ziekenhuis of fysiotherapeut in de milieuzone? Dan kun je een ziekenhuisontheffing aanvragen. Daarbij vragen we je om aan te tonen dat je meer dan zeven keer naar een behandelaar moet, bijvoorbeeld via een afsprakenkaart.

De ontheffing voor ziekenhuisbezoek vraag je aan via rotterdam.nl. Kies in de applicatie voor ‘Onvoorzien’. Deze ontheffing is een jaar geldig. Het aanvragen van deze ontheffingen kost € 181,20.

Ja. Deze ontheffing is bedoeld voor wagens die worden gebruikt tijdens filmopnames en evenementen, zoals de Koningskermis en De Parade. Je komt alleen in aanmerking voor een ontheffing als de gemeente een evenementenvergunning heeft afgegeven, of een verklaring van geen bezwaar (VGB). Voertuigen die alleen iets willen afleveren bij een evenement kunnen gebruikmaken van een dagontheffing.

De evenementenontheffing vraag je aan via rotterdam.nl. Kies in de applicatie voor ‘Onvoorzien’. Deze ontheffingen hebben geen vaste geldigheidsduur: de gemeente Rotterdam beoordeelt elke aanvraag afzonderlijk. Het aanvragen van deze ontheffingen kost € 181,20.

Het beleid van de gemeente is volledig gericht op naleving. Het doel is gezondere lucht door de uitstoot van het verkeer te verminderen. Wij hebben liever dat vervuilende auto’s de milieuzone niet in rijden, dan dat we boetes opleggen voor vervuilende auto’s die dat wel doen. Daarom geven we niet onnodig boetes. We gebruiken boetes als een stevige waarschuwing. Overtreders rijden hopelijk niet nog een keer de milieuzone in, maar maken gebruik van schonere alternatieven.

Rotterdammers kunnen vanaf donderdag 15 juni 2017 subsidie krijgen voor het ombouwen van hun oude (bestel)auto zodat deze tóch de milieuzone in mag. De auto moet door de ombouw een ontheffing hebben gekregen. Of 100% elektrisch zijn geworden.

Auto's met een Datum Eerste Toelating van 40 jaar of ouder zijn in de milieuzone toegestaan. Heb je een oldtimer? Dan mag je hiermee gewoon in de milieuzone rijden. Weet je het niet zeker? Doe de kentekencheck.

Ja. Een dagontheffing kost € 25,30 per keer en is 24 uur geldig. De aanvraag voor een camperontheffing kost ook € 25,30. Deze ontheffing is 72 uur geldig. Een langdurige ontheffing kost € 181,20 per aanvraag.

Ja. Je kunt wel 12 keer per jaar een ontheffing aanvragen voor campers. Als je een camper binnen de milieuzone hebt en je parkeert die permanent in de milieuzone, dan is het verstandig om de kampeerauto buiten de zone een plek te geven. Op je eigen terrein mag de camper uiteraard wel gewoon staan.

Ja. Maar heb je een auto die om medische redenen is aangepast? Dan kom je in aanmerking voor een langdurige ontheffing als:

 • je een Europese gehandicaptenkaart hebt; én
 • de auto voor minimaal 500 euro is aangepast; én
 • je een vast woon-, studie- of werkadres hebt in Rotterdam; én
 • je de auto al vóór 1 juni 2015 in je bezit had en op je naam had staan.

Er zijn twee typen ontheffingen: een dagontheffing en een langdurige ontheffing.

Dagontheffing
Per kenteken kun je maximaal 12 keer per jaar een dagontheffing aanvragen. Hier zijn geen voorwaarden aan verbonden. Een dagontheffing kost 25,30 euro per keer en is 24 uur geldig.

Langdurige ontheffing
Er zijn verschillende langdurige ontheffingen:

 • Voor een voertuig dat om medische redenen is aangepast. Je komt in aanmerking als:
  • je een Europese gehandicaptenkaart hebt; én
  • de auto voor minimaal 500 euro is aangepast; én
  • je een vast woon-, studie- of werkadres hebt in Rotterdam; én
  • je de auto al vóór 1 juni 2015 in je bezit had en op je naam had staan.
 • Voor een ‘bedrijfstimer’. Dit is een auto van 25 tot 40 jaar oud die zelf het bedrijf is. Bijvoorbeeld een oude trouwauto of foodtruck waarmee je je geld verdient.
 • Voor ondernemers die wonen en/of werken in Rotterdam en failliet dreigen te gaan door de milieuzone. Klik hier voor meer informatie over hoe wij dit toetsen.
 • Voor situaties waarin je wacht op de levering van je nieuwe 100% elektrische of CNG-auto. En je tot die tijd met je oude auto in de milieuzone wilt blijven rijden.
 • Voor voertuigen die schoner zijn dan verwacht op basis van hun Datum Eerste Toelating (DET) of kentekenbewijs (‘Right to Challenge’).
 • Op grond van de zogeheten ‘hardheidsclausule’. Als je kunt aantonen dat je in een bijzondere situatie zit en onevenredig wordt getroffen door de milieuzone-eisen.
 • Voor ziekenhuisbezoek. Moet je vaker dan zeven keer per kalenderjaar voor een medische behandeling naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of de fysiotherapeut? Dan kun je een ziekenhuisontheffing aanvragen. Daarbij vragen we je om aan te tonen dat je meer dan zeven keer naar een behandelaar moet, bijvoorbeeld via een afsprakenkaart.
 • Voor evenementen. Deze ontheffing is bedoeld voor wagens die worden gebruikt tijdens filmopnames en evenementen, zoals de Koningskermis en De Parade. Je komt alleen in aanmerking voor een ontheffing als de gemeente een evenementenvergunning heeft afgegeven, of een verklaring van geen bezwaar (VGB). Voertuigen die alleen iets willen afleveren bij een evenement kunnen gebruikmaken van een dagontheffing.
 • Voor campers en kampeerwagens. Woon je in de milieuzone en ga je op vakantie met je camper of kampeerwagen? En wil je die op je gemak voor de deur in- of uitpakken? Vraag dan de speciale ontheffing voor campers aan. Deze is 72 uur geldig, kost € 25,30 en kun je maximaal 12 keer per jaar aanvragen. Hier lees je hoe je deze ontheffing aan kunt vragen.
Een langdurige ontheffing kost € 181,20 per aanvraag. Let op: je betaalt voor het onderzoek en het aanvraagproces en niet voor de ontheffing zelf. Je betaalt dit bedrag dus ook als je ontheffing wordt afgewezen.

Soms wel, soms niet. Pas sinds 2004/2005 houdt de RDW de Euroklasse van auto’s nauwkeurig bij. Voor die tijd is dat niet systematisch gedaan door de RDW. Dit is één van de redenen waarom de gemeente de DET gebruikt om te bepalen of een auto de milieuzone in mag. Deze staat voor álle auto’s in de database van de RDW.

Bij de APK wordt gecontroleerd of er onderdelen van de auto kapot zijn, zoals de uitlaat, katalysator of roetfilter. Bij dieselauto’s wordt een roetmeting gedaan. Bij deze roetmeting wordt vastgesteld of de roetuitstoot voldoet aan de voor deze auto gestelde eisen. Is de uitstoot te hoog? Dan komt de auto niet door de keuring. Komt je diesel wel door de APK? Dan betekent dit dat de auto functioneert zoals verwacht. Maar niet dat hij voldoet aan de eisen van de milieuzone.

Een langdurige ontheffing kost € 181,20. Het is niet zo dat je voor dit bedrag een ontheffing koopt. Je betaalt dit bedrag omdat de gemeente je aanvraag moet beoordelen. Deze beoordeling brengt kosten met zich mee. Dat geldt ook als blijkt dat je uiteindelijk geen ontheffing krijgt.

De Ombouwregeling is op 15 juni 2017 gestart en loopt tot 15 juni 2018, tenzij het subsidiebudget eerder op is.

Ga naar de website van de gemeente Rotterdam om de subsidie aan te vragen. In de handleiding 'Ombouwregeling-subsidie aanvragen' staat precies beschreven hoe dit werkt.

De gemeente Rotterdam vergoedt 50% van de ombouwkosten. Er geldt een maximumsubsidiebedrag van € 750,- per auto.

Ja. De Ombouwregeling geldt ook voor ondernemers. Je bedrijf (ook zzp of eenmanszaak) moet dan wel in Rotterdam gevestigd zijn. En vóór 1 juni 2015 zo ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

De Ombouwregeling geldt voor personen- en bestelauto’s. Je komt in aanmerking voor subsidie als:

 • je in Rotterdam woont en vóór 1 juni 2015 staat ingeschreven bij de gemeente. Of als je bedrijf (ook zzp of eenmanszaak) in Rotterdam is gevestigd. En vóór 1 juni 2015 zo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; én
 • de auto vóór 1 juni 2015 op jouw naam stond. En nog steeds staat; én
 • je auto op basis van zijn Datum Eerste Toelating (DET) de milieuzone niet in mag. Doe de kentekencheck; én
 • je auto ná 8 november 2016 is omgebouwd om te voldoen aan de toegangseisen en daardoor een ontheffing heeft gekregen voor de milieuzone. Of als je auto na 8 november 2016 is omgebouwd naar 100% elektrisch en zo geregistreerd staat bij de RDW (brandstofcode ‘E’).

Je krijgt de subsidie nadat je je auto hebt laten ombouwen en zodra je een ontheffing hebt gekregen. Is je auto omgebouwd naar 100% elektrisch? Dan krijg je de subsidie nadat de RDW je auto op deze manier heeft geregistreerd. Meer weten? Lees de subsidievoorwaarden.

In het nieuwe coalitieakkoord van 26 juni 2018 staat dat oude benzineauto's van vóór 1 juli 1992 in de Milieuzone Rotterdam mogen rijden. Daarom krijgen deze benzineauto’s geen boetes. Het Verkeersbesluit Milieuzone Rotterdam wordt hierop aangepast.

Is je dieselauto schoner dan verwacht op basis van de Datum Eerste Toelating (DET)? Dan kun je een ontheffing aanvragen op basis van de 'Right to Challenge'. Je moet dan wel aan de Right-to-Challenge-voorwaarden voldoen. Deze langdurige ontheffing kost € 181,20 per aanvraag. Ga naar rotterdam.nl en kies voor de optie 'Right to Challenge' om de ontheffing aan te vragen. Stuur de volgende documenten mee met je aanvraag:

 • Een typekeuringsbewijs van de dealer of fabrikant waaruit blijkt dat je auto minimaal voldoet aan de Euro 3 norm voor dieselauto's;

OF

OF

 • Een verklaring van een door de BOVAG erkende garage dat er een nieuwe(re) motor én een nieuw(er) uitlaatgasnabehandelingssysteem is geïnstalleerd. Het moet gaan om onderdelen die standaard in dieselauto's zijn ingebouwd met een typegoedkeuring Euro 3 of hoger.

Laat je je dieselauto ombouwen en krijg je daardoor een ontheffing? Of wordt je auto door de ombouw 100% elektrisch? Dan krijg je misschien subsidie via de Ombouwregeling.

Nee, het achteraf aanvragen van een ontheffing is niet mogelijk. Een dagontheffing (24 uur geldig) kun je tot 15 minuten vóór het inrijden van de Milieuzone aanvragen. Het beoordelen van een aanvraag voor een langdurige ontheffing duurt ongeveer 8 weken. Pas als je de ontheffing binnen hebt, kun je probleemloos de Milieuzone in. Aanvragen van een ontheffing kan via de website van de gemeente Rotterdam.