Milieuzone (en sloopregeling)

Ja. De Sloopregeling geldt ook voor ondernemers. Is je bedrijf (ook zzp of eenmanszaak) in Rotterdam gevestigd? En staat deze vóór 1 juni 2015 zo ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan heb je de volgende opties, als je een oude auto hebt:
- Je (bestel)auto laten slopen.
- Je (bestel)auto inruilen voor een schonere bestelauto.

Rotterdam werkt aan gezondere lucht voor iedereen. In deze havenstad zijn verschillende oorzaken voor luchtverontreiniging te vinden. Verkeer is daar een grote van, maar ook de scheepvaart heeft invloed op de luchtkwaliteit. Daarom hebben we een pakket aan maatregelen. Het is geen kwestie van óf een milieuzone, óf een maatregel voor de scheepvaart, het is juist het totaalpakket dat zorgt voor gezondere lucht.

Schonere scheepvaart

Voor de scheepvaart is het bijvoorbeeld verplicht dat de binnenvaart aan de wal walstroom gebruikt. Ook worden schonere schepen ‘beloond’ met lagere haventarieven. En er wordt hard gewerkt aan schonere, alternatieve brandstoffen voor de scheepvaart. In Rotterdam ligt bijvoorbeeld het eerste lng (liquid natural gas) bunkerstation van Europa.

Voor de cruisescheepvaart wordt ook gewerkt aan schonere brandstoffen en mogelijkheden om over te stappen op een schonere manier van stoken aan de wal. Deze technieken zijn echter nog niet beschikbaar, maar verschillende rederijen zijn al wel ver in het onderzoek hiernaar. De rederij Aida bijvoorbeeld, die in april nog in Rotterdam met een schip aanmeerde, wil overgaan op het gebruik van lng als brandstof voor aan de wal.

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf werken samen om dit onderwerp op de agenda te krijgen. En een schonere cruisescheepvaart te realiseren. Zeker met het oog op de luchtkwaliteit is dit een belangrijk issue in de contacten met de rederijen.

Milieuzone

De milieuzone in Rotterdam zorgt voor gezondere lucht op die straten waar de luchtkwaliteit echt onvoldoende is. Op deze straten zorgt verkeer voor 50% van de roetuitstoot. De scheepvaart heeft op deze straten een veel kleinere bijdrage aan de slechte lucht. De milieuzone draagt op deze slechte straten tot 20% bij aan de vermindering van de uitstoot van roet door verkeer. Met alle maatregelen gericht op gezondere lucht, wil de gemeente Rotterdam in 2018 de hoeveelheid roet in de lucht met 40% hebben verminderd. Dat is goed nieuws voor de gezondheid van die Rotterdammers die wonen, fietsen en wandelen op die allerslechtste straten.

In het Ontheffingenbesluit staat beschreven wat gemeente Rotterdam onder een kampeerwagen verstaat. Hierbij volgt de gemeente Rotterdam de RDW. Je kunt bij de RDW checken of jouw kampeerwagen op de juiste manier staat geregistreerd. Dit doe je als volgt:

 • Ga naar www.rdw.nl
 • Voer het kenteken in
 • Kies het tabblad ‘Basis’
 • Kies ‘Algemeen’
 • Kijk of bij onderdeel ‘Inrichting’ staat vermeld ‘Kampeerwagen’.

Je kunt je registratie aanpassen via https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Inrichtingseisen-aan-een-kampeerwagen.aspx?path=Portal/Particulier/Kampeerauto.

Heeft u een aanpassing of registratie aangevraagd, maar heeft u nu al een in- en uitpakontheffing nodig? Stuur dan een mail naar gezonderelucht@rotterdam.nl en stuur ons de volgende informatie en documenten:

 • het kenteken van de kampeerwagen
 • ingangsdatum en ingangstijdstip van de ontheffing (de ontheffing is 72 uur geldig)
 • bewijs dat de kampeerwagen vóór 1 juni 2015 op naam is gesteld
 • bewijs dat de eigenaar inwoner is van Rotterdam én in de milieuzone woont
 • factuurgegevens: naam, adres, huisnummer, postcode
 • foto's waaruit blijkt dat er in het voertuig de volgende onderdelen vast aanwezig zijn: zitplaatsen, (inklapbare) tafel, (opklapbaar) bed, kookgelegenheid, mogelijkheden om spullen op te bergen

Een milieuzone is een afgebakend gebied waar alleen auto’s mogen rijden die aan bepaalde uitstooteisen voldoen. Sinds 1 januari 2016 mogen er in de Rotterdamse milieuzone geen te oude auto’s meer rijden. Oude auto’s stoten over het algemeen meer luchtvervuilende stoffen uit dan nieuwere auto’s. Daarom weert Rotterdam deze oude auto’s.

Een aantrekkelijke stad is een gezonde stad. Verbetering van de luchtkwaliteit, en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van Rotterdammers, is daarbij heel belangrijk. Een milieuzone is een effectieve maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren. De milieuzone leidt tot gezondere lucht voor Rotterdammers binnen én buiten de zone. Hierdoor leven Rotterdammers langer. En lopen ze minder kans op allerlei gezondheidsklachten, zoals hart- en vaatziekten, longaandoeningen, longkanker en diabetes.

De huidige maatregelen zijn niet voldoende om de luchtkwaliteit naar een niveau te krijgen dat goed genoeg is voor Rotterdam. Daarom breidt Rotterdam de milieuzone uit. Niet alleen geografisch, maar ook wat betreft de voertuigeisen die we stellen. Hierdoor krijgen straks ook bestel- en personenauto’s met de milieuzone te maken. Ongeveer 6% van de huidige bestel- en personenauto’s in Rotterdam voldoet niet aan de voorwaarden van de milieuzone.

De volgende auto’s mogen de milieuzone niet in:

 • Vrachtauto’s op diesel in Euroklasse Euro-I, Euro-II of Euro-III.
 • Bestel- en personenauto’s op diesel met een Datum Eerste Toelating (DET) vóór 1 januari 2001.
 • Bestel- en personenauto’s op benzine(/lpg) met een DET vóór 1 juli 1992 (er wordt niet gehandhaafd. Dat betekent dat automobilisten met een benzineauto van vóór 1 juli 1992 geen boetes krijgen als ze in de Milieuzone rijden).

Uitzondering zijn auto’s van 40 jaar of ouder (oldtimers). Die mogen gewoon de milieuzone in en hebben geen ontheffing nodig.

De Datum Eerste Toelating (DET) is de datum waarop een auto voor het eerst op kenteken is gezet in de EU. De DET staat in je kentekenbewijs. Doe de kentekencheck en controleer of jouw auto de milieuzone in mag.

In de stad draagt verkeer tot maar liefst 50% bij aan roet in de lucht. Het terugdringen van roetuitstoot in het verkeer levert dus een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van Rotterdammers. In 2012 heeft de gemeente Rotterdam een rapport opgesteld met 40 tot 50 maatregelen om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren. Uit dit rapport bleek dat een milieuzone één van de meest effectieve maatregelen is die je als lokale overheid kunt nemen. Lees meer over de maatregelen in de Koersnota Luchtkwaliteit.

Het uitbreiden van de milieuzone is een maatregel die effectief én haalbaar is. Door tegelijkertijd het budget van de Sloopregeling uit te breiden, verdwijnen er steeds meer oude, vervuilende auto’s van de weg. Mensen ruilen hun oude auto in voor een nieuwe (schonere) auto, bijvoorbeeld een elektrische. Of kiezen ervoor om te reizen met het openbaar vervoer. De milieuzone is in principe een tijdelijke maatregel. Er is nog geen einddatum voor de milieuzone. Als de vervuiling door stedelijk verkeer minimaal is en de luchtkwaliteit goed, dan wordt de milieuzone overbodig.

De milieuzone ligt grofweg binnen de ‘ruit’ van Rotterdam, aan de noordkant van de Maas. De milieuzone ligt in het centrum en het noorden van de stad, tussen de A20, de A16, de Nieuwe Maas en de S114 (Tjalklaan, Vierhavenstraat, Westzeedijk). De drie oeververbindingen Maastunnel, Erasmusbrug en Willemsbrug (inclusief Noordereiland) liggen ook in de milieuzone. Doordat vervuilende auto’s niet meer door de zone mogen rijden, verbetert ook de luchtkwaliteit rond de aanvoerwegen richting de milieuzone. Zo zorgt de milieuzone ook voor schonere lucht op Zuid en in andere delen van de stad buiten de zone.

Afhankelijk van de ontwikkeling van de luchtkwaliteit bepaalt de gemeente of de milieuzone uiteindelijk wordt opgeheven. Maar het kan ook zijn dat de toegangseisen worden aangescherpt.

In de regel stoten oude auto’s meer roet uit dan nieuwe. Sinds 1 januari 2016 mogen daarom de volgende auto’s de milieuzone niet meer in:

 • Vrachtauto’s op diesel in Euroklasse Euro-I, Euro-II of Euro-III.
 • Bestel- en personenauto’s op diesel met een Datum Eerste Toelating (DET) vóór 1 januari 2001.
 • Bestel- en personenauto’s op benzine(/lpg) met een DET vóór 1 juli 1992.

De milieuzone-eisen op basis van de gekozen DET komen ongeveer overeen met Euro-3 voor diesel bestel- en personenauto's. En sluiten zo aan bij Europese normen voor uitstooteisen voor deze auto’s. De DET is gemakkelijk te controleren. Deze staat voor alle auto’s in de database van de RDW. De Euroklasse staat daar niet altijd in. De DET staat bovendien op elk kentekenbewijs.

In mei 2017 en februari 2018 heeft de gemeente de Koersnota Luchtkwaliteit geëvalueerd. Toen is bekeken of aanscherping van de toelatingseisen voor de milieuzone nodig is. Dat is nu nog niet het geval en de toelatingseisen blijven voorlopig dus hetzelfde. Mochten de toelatingseisen in de toekomst veranderen, dan kondigt de gemeente dit op tijd aan.

De milieuzone geldt voor iedereen: bewoners, ondernemers en bezoekers.

De gemeente Rotterdam heeft de grenzen van de milieuzone bepaald aan de hand van drie criteria:

 • Begrijpelijkheid voor de weggebruiker. De zone ligt zo dicht mogelijk langs de ‘ruit’ van Rotterdam. De milieuzone grenst dus aan de snelwegen rond Rotterdam.
 • Alternatieve routes. Doordat de milieuzone grenst aan andere (doorgaande) wegen kunnen verkeersdeelnemers nog een andere route kiezen als ze na het verlaten van de snelweg de milieuzone naderen.
 • Verkeersveiligheid en doorstroming. Deze grens van de milieuzone voorkomt sluipverkeer en voorkomt dat automobilisten gaan keren op kruispunten. Zo zorgt de gemeenten voor een veilige verkeerssituatie en blijft de doorstroming goed.

Het grote parkeerterrein van Diergaarde Blijdorp en de in- en uitgang van P+R Kralingse Zoom liggen buiten de milieuzone.

De meeste knelpunten zijn op Noord. De milieuzone op Noord heeft ook een uitstralingseffect op Zuid, juist daar waar de hoeveelheden roet en NO₂ in de lucht hoog zijn (toegangswegen van Zuid naar Noord, de milieuzone in).

In 2007 is een milieuzone voor vrachtverkeer in de binnenstad van Rotterdam ingevoerd. Naast deze milieuzone is er sinds 5 januari 2015 een vrachtautoverbod op de ’s-Gravendijkwal. En sinds oktober 2014 mogen alleen dieselvrachtauto’s (zwaarder dan 3,5 ton) de Maasvlakte op als deze een Euro 6-motor hebben óf als deze niet ouder zijn dan zeven jaar en vóór 2013 op kenteken zijn gezet.

In dertien gemeenten in Nederland is er een milieuzone voor vrachtauto’s. Tot op heden is er alleen in Utrecht een milieuzone voor zowel vrachtauto’s als bestel- en personenauto’s op diesel (sinds 1 januari 2015).

Op de korte termijn kunnen de directe effecten van invoering van de milieuzone negatief zijn, voor bijvoorbeeld bewoners en ondernemers. Een aantal van hen zal moeten investeren in schoner vervoer. Daar hebben zij geen rekening mee gehouden of om gevraagd. In een aantal gevallen kunnen zij gebruikmaken van de Sloopregeling en zo de kosten van de aanschaf van een nieuwe auto (deels) dekken.

De gevolgen op de langere termijn zijn positiever. Verbetering van de luchtkwaliteit heeft een gunstig effect op de gezondheid van bewoners en bezoekers. Dit zal het imago van de stad positief beïnvloeden. Het vergroot de kans dat het bedrijfsleven, bezoekers en (vastgoed)investeerders in de stad investeren.

Uit onderzoek van Erasmus Universiteit blijkt dat de uitbreiding van de milieuzone geen negatieve consequenties heeft voor de economie van de binnenstad.

Met de kentekencheck kun je controleren of jouw auto de milieuzone in mag. Vervolgens zie je welke opties er voor jou zijn.

Als je je postcode invult, controleert het systeem of je binnen of buiten de milieuzone woont. Zo krijg je een advies op maat en weet je of je bijvoorbeeld in aanmerking komt voor de Sloopregeling. Je hoeft je postcode niet in te vullen, als je dat niet wilt.

Ongeveer 6% van alle bestel- en personenauto’s die in Rotterdam geregistreerd staan, voldoet niet aan de voorwaarden van de milieuzone. Voor vrachtauto's is dit ongeveer 2%.

In het najaar van 2015 voert de gemeente een nulmeting uit om de cijfers over het verkeer te actualiseren. Dit doen ze met een wagenparkscan (welke auto’s rijden er in Rotterdam) en via de meest actuele RDW-gegevens (welke auto’s staan geregistreerd in Rotterdam). Deze nulmeting is de basis voor monitoring van de effecten van de uitbreiding van de milieuzone. De gemeente herhaalt dit onderzoek in 2016 en 2017.

De resultaten van de scan, gecombineerd met gegevens uit het verkeersmodel en luchtkwaliteitsmodel geven inzicht in de verschoning van de lucht als gevolg van de maatregel.

De Datum Eerste Toelating (DET) is de datum waarop een auto voor het eerst op kenteken is gezet in de EU. Weet je niet wat de DET is van je auto? Je vindt de DET op je kentekenbewijs. Of doe de kentekencheck.

Nee, je kunt geen rechten ontlenen aan de kentekencheck. Dit geldt voor de kentekencheck op gezonderelucht.nl en voor de kentekenpalen in de stad (zoals op de Erasmusbrug). De kentekencheck op de website en de kentekenpalen in de stad worden niet gebruikt om auto's te selecteren voor toegang tot de milieuzone. De kentekencheck en de kentekenpalen zijn onderdeel van de bewustwordingscampagne rondom de uitbreiding van de milieuzone en het werken aan gezondere lucht in Rotterdam.

Het kan altijd voorkomen dat het systeem een verkeerde melding geeft. Wil je zeker weten of jouw auto de milieuzone in mag? Stuur dan een e-mail naar gezonderelucht@rotterdam.nl.

De gemeente Rotterdam volgt de ontwikkelingen rond het Volkswagen-schandaal op de voet. De maatregelen die Rotterdam invoert voor een gezondere lucht zijn steeds gebaseerd op de praktijkemissies en niet op de resultaten op de testbanken. In de milieuzone weren wij dieselvoertuigen met een Euroklasse 1 en 2 en ouder. De praktijkemissies van deze voertuigen zijn hoger dan die van nieuwere diesels (Euroklasse 4, 5 en 6).

De uitstoot van de auto’s die in opspraak zijn, is lager dan die van de oudere diesels die de milieuzone straks niet meer in mogen - ondanks het feit dat ze vervuilender zijn dan eerder werd aangenomen. Anders dan in andere landen (zoals de VS) monitort Rotterdam de verbetering in de Rotterdamse luchtkwaliteit - en daarmee ook het effect van de milieuzone op de luchtkwaliteit - aan de hand van praktijkemissies.

Rotterdammers kunnen vanaf donderdag 15 juni 2017 subsidie krijgen voor het ombouwen van hun oude (bestel)auto zodat deze tóch de milieuzone in mag. De auto moet door de ombouw een ontheffing hebben gekregen. Of 100% elektrisch zijn geworden.

De Ombouwregeling is op 15 juni 2017 gestart en loopt tot 15 juni 2018, tenzij het subsidiebudget eerder op is.

Ga naar de website van de gemeente Rotterdam om de subsidie aan te vragen. In de handleiding 'Ombouwregeling-subsidie aanvragen' staat precies beschreven hoe dit werkt.

De gemeente Rotterdam vergoedt 50% van de ombouwkosten. Er geldt een maximumsubsidiebedrag van € 750,- per auto.

Ja. De Ombouwregeling geldt ook voor ondernemers. Je bedrijf (ook zzp of eenmanszaak) moet dan wel in Rotterdam gevestigd zijn. En vóór 1 juni 2015 zo ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

De Ombouwregeling geldt voor personen- en bestelauto’s. Je komt in aanmerking voor subsidie als:

 • je in Rotterdam woont en vóór 1 juni 2015 staat ingeschreven bij de gemeente. Of als je bedrijf (ook zzp of eenmanszaak) in Rotterdam is gevestigd. En vóór 1 juni 2015 zo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; én
 • de auto vóór 1 juni 2015 op jouw naam stond. En nog steeds staat; én
 • je auto op basis van zijn Datum Eerste Toelating (DET) de milieuzone niet in mag. Doe de kentekencheck; én
 • je auto ná 8 november 2016 is omgebouwd om te voldoen aan de toegangseisen en daardoor een ontheffing heeft gekregen voor de milieuzone. Of als je auto na 8 november 2016 is omgebouwd naar 100% elektrisch en zo geregistreerd staat bij de RDW (brandstofcode ‘E’).

Je krijgt de subsidie nadat je je auto hebt laten ombouwen en zodra je een ontheffing hebt gekregen. Is je auto omgebouwd naar 100% elektrisch? Dan krijg je de subsidie nadat de RDW je auto op deze manier heeft geregistreerd. Meer weten? Lees de subsidievoorwaarden.

In het nieuwe coalitieakkoord van 26 juni 2018 staat dat oude benzineauto's van vóór 1 juli 1992 in de Milieuzone Rotterdam mogen rijden. Daarom krijgen deze benzineauto’s geen boetes. Het Verkeersbesluit Milieuzone Rotterdam wordt hierop aangepast.

Is je dieselauto schoner dan verwacht op basis van de Datum Eerste Toelating (DET)? Dan kun je een ontheffing aanvragen op basis van de 'Right to Challenge'. Je moet dan wel aan de Right-to-Challenge-voorwaarden voldoen. Deze langdurige ontheffing kost € 181,20 per aanvraag. Ga naar rotterdam.nl en kies voor de optie 'Right to Challenge' om de ontheffing aan te vragen. Stuur de volgende documenten mee met je aanvraag:

 • Een typekeuringsbewijs van de dealer of fabrikant waaruit blijkt dat je auto minimaal voldoet aan de Euro 3 norm voor dieselauto's;

OF

OF

 • Een verklaring van een door de BOVAG erkende garage dat er een nieuwe(re) motor én een nieuw(er) uitlaatgasnabehandelingssysteem is geïnstalleerd. Het moet gaan om onderdelen die standaard in dieselauto's zijn ingebouwd met een typegoedkeuring Euro 3 of hoger.

Laat je je dieselauto ombouwen en krijg je daardoor een ontheffing? Of wordt je auto door de ombouw 100% elektrisch? Dan krijg je misschien subsidie via de Ombouwregeling.

Nee, het achteraf aanvragen van een ontheffing is niet mogelijk. Een dagontheffing (24 uur geldig) kun je tot 15 minuten vóór het inrijden van de Milieuzone aanvragen. Het beoordelen van een aanvraag voor een langdurige ontheffing duurt ongeveer 8 weken. Pas als je de ontheffing binnen hebt, kun je probleemloos de Milieuzone in. Aanvragen van een ontheffing kan via de website van de gemeente Rotterdam.


Op 24 januari 2018 heeft de kantonrechter bepaald dat een automobilist onterecht een boete heeft gekregen voor het inrijden van de Milieuzone. Als reden geeft de rechter aan dat het Milieuzone-verkeersbord niet op de foto staat die is gebruikt voor de boete. Wij zijn het hier niet mee eens. Daarom is het Openbaar Ministerie (OM) in beroep gegaan tegen de uitspraak.

De gemeente Rotterdam heeft de locaties van de Milieuzone-verkeersborden en verkeerscamera’s zorgvuldig afgestemd met het OM. De foto’s die worden gebruikt voor het vaststellen van overtredingen voldoen aan alle wettelijke eisen. Daarom zien de gemeente Rotterdam en het OM geen reden om te stoppen met het uitdelen van boetes aan (vracht-)auto’s die niet in de Milieuzone mogen rijden.

Heeft u een boete gekregen en heeft u daar een vraag over? Dan kunt u contact opnemen met het OM. Heeft u een algemene vraag over de handhaving van de toegangseisen van de Milieuzone? Stuur dan een e-mail naar de gemeente Rotterdam: gezonderelucht@rotterdam.nl.

Heb je een auto die op LPG én benzine rijdt? Dan gelden dezelfde regels als voor benzineauto’s: je mag met je auto in de milieuzone rijden als de Datum Eerste Toelating (DET) 1 juli 1992 of later is (1993, 1994, enzovoort).

Alleen voor auto’s die 100% op LPG starten en rijden en die geen benzinetank (meer) hebben, gelden geen toegangseisen. Zulke auto's mogen altijd de Milieuzone in. Je kunt dit controleren in je RDW-kentekenregistratie. Bij Brandstof moet dan LPG vermeld staan en bij Bijzonderheden moet staan: ‘HET VOERTUIG MAG NIET VOORZIEN ZIJN VAN EEN BENZINERESERVOIR’. Alleen een registratie van de brandstof ‘LPG’ is niet voldoende.

Heeft je auto geen benzinetank (meer), maar staat dit niet expliciet bij de RDW geregistreerd? Dan moet je dit zelf aantonen. Stuur een e-mail naar gezonderelucht@rotterdam.nl met een schriftelijke verklaring van een BOVAG-erkende garage. In deze verklaring moet staan dat je LPG-auto geen benzinetank heeft. De gemeente stuurt je dan een bevestiging dat je met je auto in de milieuzone mag rijden. Meer informatie lees je hier.