Schoon rijden

Voor elektrische auto’s die in een betaald parkeergebied of in een parkeergarage opladen, moet parkeergeld betaald worden. Voor het parkeren in een betaald parkeergebied gelden dezelfde regels als voor gewone auto's.

Rotterdam zet in op minder geparkeerde auto’s in het straatbeeld en op het verminderen van de parkeerdruk. Daarom heeft opladen op eigen (bedrijfs)terrein of in parkeergarages de voorkeur.

De batterij wordt opgeladen met stroom. Dat duurt afhankelijk van de capaciteit van de batterij tussen de zes en acht uur (bij een lege batterij). Met een volle batterij kan tot wel 350 km worden gereden, afhankelijk van (de capaciteit van de batterij in) de auto. Na twee uur laden kan binnen de stad al een flinke afstand worden afgelegd. Er zijn ook snelladers beschikbaar. Daarmee is het mogelijk om een batterij binnen 20 minuten tot een half uur volledig op te laden. Niet alle elektrische auto's zijn geschikt voor opladen via een snellader. Bekijk de technische specificaties van je auto. Of vraag het aan je dealer.

De meeste grote merken hebben inmiddels een elektrisch voertuig in hun assortiment. Soms is dat een volledig elektrische auto. Maar het kan ook gaan om een plug-in hybride auto. Zo'n auto combineert elektrisch rijden met rijden op een conventionele verbrandingsmotor.


Rijden op elektriciteit is goedkoper dan bijvoorbeeld rijden op benzine. Eén kWh elektriciteit van een Rotterdamse laadpaal kost 26 tot 28 eurocent (ex btw). Op deze ene kWh kan een elektrische auto nu al 8 kilometer rijden. Een liter benzine kost ongeveer € 1,60 en een zuinige auto rijdt hier ongeveer 20 kilometer op. Daarmee is elektrisch rijden ruim 2 keer goedkoper dan rijden op benzine. De aanschafprijs van een elektrische auto is nu nog hoger dan die van een benzineauto. Maar de verwachting is dat deze de komende jaren snel gaat dalen. Dit komt door de toenemende vraag en door een toenemend aanbod van tweedehands elektrische auto's.

We noemen een voertuig een elektrische auto als deze een stekker, een kenteken en minstens 4 wielen heeft.

Nee. Alle oplaadpunten op straat of in een publieke garage zijn door iedereen te gebruiken.

Vraag je de gemeente om een oplaadpunt bij jou in de buurt te plaatsen? Dan krijg je hiermee geen gereserveerde parkeerplaats op naam of nummerbord. Iedereen met een elektrische auto mag bij het oplaadpunt parkeren om op te laden.

Nee. Voor oplaadpunten is geen landelijke subsidie beschikbaar. Wel kunnen er financiële (belasting)voordelen zijn voor de aanschaf en het gebruik van een elektrische auto. Je dealer kan hierover adviseren.

Ja, dat kan. Je kunt dit oplaadpunt laten plaatsen door een oplaadpunt-leverancier. De kosten daarvan betaal je zelf. Je autodealer kan je hierover adviseren.

Het staat de ENGIE vrij om, in overeenstemming met de gemeente, innovatieve pilots uit te voeren. Hierbij kan gedacht worden aan vernieuwingen in techniek, vormgeving, plaatsingsmethodiek, communicatie etc.

Ook de gemeente zelf kan innovatieve projecten starten met (andere) marktpartijen.

Voor heel Rotterdam is er een kaart van een dekkend netwerk van laadpalen gemaakt. De onderlinge loopafstand tussen deze laadpalen is maximaal 250 meter. We gebruiken de kaart om te kijken bij welke laadpaal een aanvrager in de buurt woont. Een aanvrager van een laadpaal:

 • moet in Rotterdam wonen of werken;
 • mag geen eigen parkeerterrein hebben;
 • kan zijn auto niet in een parkeergarage opladen;
 • mag niet binnen 250 meter loopafstand wonen van een al geplaatste laadpaal waar hij ook gebruik van kan maken;
 • bezit een volledig elektrische of plug-in hybride auto op 4 wielen met een stekker. Of een aankoop-/leasecontract daarvoor;
 • heeft een parkeervergunning. Deze voorwaarde geldt alleen als de plek waar de laadpaal moet komen in betaald parkeren-gebied ligt.

Nog niet alle (gedeeltelijk) elektrische auto's kunnen snelladen. De techniek van snelladen is nog in ontwikkeling. Ook zijn snelladers voor gebruikers relatief duur in vergelijking met gewone oplaadpunten (hogere prijs per kWh elektriciteit). Dit komt door de hogere exploitatiekosten. De gemeente kiest er daarom voor om vooral gewone oplaadpunten te plaatsen. Deze laden overigens wel 3x sneller dan een 'traag' oplaadpunt. Bovendien zijn ze technisch in staat om tot 7x sneller te laden dan bijvoorbeeld een thuislader of laders in veel andere Europese landen. In dat opzicht kunnen de Rotterdamse 'gewone' oplaadpunten dus als 'semi-snel' worden aangemerkt.

We verwachten dat automobilisten meestal voor normale laadpunten zullen kiezen. Wel willen we ze de mogelijkheid bieden om onderweg gebruik te maken van snelladers, zodat ze grotere afstanden kunnen afleggen (vergroten actieradius). Daarom zijn er op een aantal plekken ook snelladers in de stad. Ook is er een aantal snelladers langs de snelwegen rondom Rotterdam.

Op dit moment zijn er ruim 2.000 oplaadpunten binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. De oplaadpunten worden op verzoek geplaatst, dus een precieze inschatting van het aantal toekomstige oplaadpunten is niet te geven. Op basis van de huidige belastingregels, gemeentelijke beleid en het aantal aanvragen verwachten we dat er tot en met eind 2018 ongeveer 2.000 oplaadpunten bij komen. Dit staat gelijk aan ongeveer 1.000 extra laadpalen.

De gemeente Rotterdam heeft een Koersnota Schone Lucht 2015 - 2018 vastgesteld. In deze koersnota geeft de gemeente Rotterdam aan welke luchtkwaliteitsverbetering op korte en lange termijn wenselijk is. Ook staat beschreven hoe Rotterdam deze verbetering wil realiseren. Met de nieuwe maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit wordt een volgende grote stap gezet op weg naar verbetering van de gezondheid van Rotterdammers.

Eén van de maatregelen uit de koersnota is het stimuleren van het gebruik van elektrisch vervoer. De gemeente wil hiermee de luchtkwaliteit verbeteren, de CO2-uitstoot verminderen en de hoeveelheid verkeersgeluid terugbrengen. Dit doet

ENGIE door op aanvraag oplaadpunten voor elektrische voertuigen te plaatsen, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

De gemeente volgt de ontwikkeling van waterstof op de voet. Waterstof heeft lokaal geen uitstoot. We verwachten dat waterstof op de lange termijn vooral ingezet wordt voor het vergroten van de actieradius van zwaardere elektrische voertuigen. In de landelijke Brandstoffenvisie wordt elektrisch rijden, al dan niet met waterstof, als de toekomst gezien voor personenvervoer (overstap van fossiele brandstoffen naar elektrische aandrijving van auto's).

Een elektrische auto en een waterstofauto rijden allebei op elektriciteit. Het verschil zit hem in de energiedrager. Elektrische auto's halen hun elektriciteit uit de opgeladen batterij. Waterstofauto's halen hun elektriciteit uit het omzetten van waterstof in elektriciteit en water. Dit water komt als reststof uit de uitlaat. Bij de ene auto rijd je dus met een pakket batterijen rond. Bij de andere met een tank waterstof. De aandrijving komt in beide gevallen uit een elektromotor.

'Interoperabiliteit' bij elektrisch vervoer betekent dat elke laadpas bij elk laadpunt werkt. Zo heb je voor heel Nederland, en straks misschien ook wel daarbuiten, maar één laadpas nodig. Interoperabiliteit is een gebruikelijke vakterm in de bank-, telefonie- en energiewereld. Je kunt het bijvoorbeeld vergelijken met pinnen: ook daarbij kun je dezelfde pas bij elke pinautomaat gebruiken.

Absoluut. Dat is een van de voorwaarden die de gemeente Rotterdam stelt. Het gebruik van groene stroom is verplicht. Het gaat dan om gecertificeerde groene stroom uit hernieuwbare energiebronnen, zoals: zon, wind en biomassa, waterkracht en stortgas uit Nederland.

Bij de Rotterdamse laadpalen betaal je 26 tot 28 eurocent per kWh. Onder de voorwaarde dat je gebruikmaakt van een pas die ENGIE speciaal voor Rotterdam heeft gemaakt. Bij andere oplaadpunten kan het bedrag dat je per kWh betaalt anders zijn. Dat hangt af van je abonnement. In de grote steden en omgeving verschillen de prijzen iets, maar het streven is dat de kWh-prijs concurrerend blijft met die van benzine. Laad je je elektrische auto op in een betaald parkeren-gebied? Dan betaal je ook het daar geldende parkeertarief.

Je kunt een openbare laadpaal aanvragen via laadpaalnodig.nl. Daarbij gelden de volgende voorwaarden.

 • U woont of werkt in de gemeente waarin u een laadpaal aanvraagt.
 • U heeft geen eigen (bedrijfs)parkeerterrein waar u kunt opladen.
 • U kunt uw auto niet in een parkeergarage opladen.
 • Er is binnen 250 meter loopafstand geen laadpaal waar u gebruik van kunt maken.
 • U bezit (of heeft een aankoop/leasecontract voor) een volledig elektrisch of een plug-in hybride voertuig (vierwielig).
 • U bent in bezit van een parkeervergunning, indien de locatie waarvoor u de aanvraag indient een betaald parkeren gebied is.
 • U rijdt minimaal 10.000 km per jaar elektrisch (dit is ongeveer 2.000 kWh geladen stroom per jaar).

Ja, rond de Ring Rotterdam zijn er al snelladers. Ook binnen Rotterdam zijn er 2 snelladers geplaatst bij:

 • City Rent aan het Couwenburg 58 (nabij Hofplein)
 • Argos Oil tankstation aan de Colloseumweg 470

De gemeente heeft daarnaast een verzoek ontvangen van een marktpartij om ook op twee andere locaties in de stad snelladers te realiseren. Eén in Rotterdam Noord en één in Rotterdam Zuid.

Je kunt een oplaadpunt aanvragen als je:

 • in Rotterdam woont of werkt;
 • je geen eigen parkeerterrein heeft;
 • je auto niet in een parkeergarage kunt opladen;
 • er binnen 250 meter geen laadpaal is waarvan je gebruik kunt maken;
 • een elektrische auto bezit. Of een aankoop- of leasecontract heeft voor zo'n auto. Het moet gaan om een volledig elektrische auto of een plug-in hybride auto met een stekker op 4 wielen;
 • een parkeervergunning hebt. Deze voorwaarde geldt alleen als je een oplaadpunt aanvraagt voor een locatie in betaald parkeren-gebied.


Je vindt de laadpalen in jouw buurt via www.laadpaalnodig.nl, www.oplaadpalen.nl of via de app van de aanbieder waar u een abonnement heeft.

De palen die de gemeente plaatst, zijn alleen bestemd voor openbare ruimtes. Een laadpaal in een VVE-gebouw valt hier niet onder. Wij adviseren je om contact op te nemen met je VVE om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Ja. Als deze behoefte er is, dan worden er meer laadpunten geplaatst.

Het plaatsen van een laadpaal duurt 4 tot 6 maanden. De gemeente Rotterdam en ENGIE streven ernaar om deze doorlooptijd in de toekomst te verkorten.

Als gebruiker van een elektrische auto mag je met een oplaadpas gebruikmaken van de (semi-)openbare oplaadpunten in de buitenruimte, parkeergarages en P+R-terreinen.

Je krijgt bij je oplaadpaal-aanvraag een oplaadpaspas aangeboden van ENGIE. Je kunt ook een pas aanvragen bij een andere exploitant.

Ja, dat kan. Ook bij (semi-)openbare oplaadpalen van andere exploitanten (normaal laden). Lukt dit niet? Neem dan contact op met je oplaadpas-aanbieder.

Dit geldt overigens niet voor snellaadpunten. Hiervoor kun je een apart abonnement afsluiten bij verschillende aanbieders.

Dat hangt af van je abonnement. Voor snelladen heb je een apart (extra) abonnement nodig.

Ja. Iedereen met een elektrische auto met oplaadstekker en een geldige oplaadpas kan gebruikmaken van de (semi-)openbare oplaadpunten in Rotterdam.

Dit is een openbaar toegankelijk oplaadpunt op privéterrein van bijvoorbeeld een bedrijf of instelling. Denk aan parkeergarages of parkeerterreinen. De oplaadpunten zijn te gebruiken tijdens de openingstijden van dit bedrijf/deze instelling.

Elektrische voertuigen zijn schoon, stil en zuinig. Door elektrisch vervoer te stimuleren, verbetert de luchtkwaliteit en daardoor de leefbaarheid in en om Rotterdam.

Op het moment dat er geen auto aan de laadpaal is aangesloten, is het oplaadpunt volledig spanningsloos. De stroom wordt pas geactiveerd, als er een auto aan de paal gekoppeld wordt. Als de kabel wordt aangesloten, vergrendelt eerst de stekker. Pas daarna gaat er stroom doorheen. De kabel kan alleen ontgrendeld worden met een pas. Eerst gaat de stroom van de kabel en daarna ontgrendelt de kabel. De laadpaal is dus erg veilig en kinderen kunnen er gewoon omheen spelen. Het aanraken van het stopcontact van de paal leidt niet tot een elektrische schok.


Fastned is met de gemeente in gesprek om twee locaties (één in Rotterdam Noord en één in Rotterdam Zuid) te huren voor snellaadstations. De gemeente onderzoekt nu of de twee locaties geschikt zijn. Daarna wordt een contract gesloten met Fastned met daarin ook financiële afspraken. Zodra dat rond is, kan Fastned een omgevingsvergunning aanvragen. De verwachting is dat ze de snellaadstations in 2017 kunnen bouwen.

Per locatie kijkt de gemeente naar de parkeersituatie en andere omstandigheden. Een elektrische auto vervangt vaak een reguliere auto, waardoor er meestal geen parkeerproblemen ontstaan.

Het klopt dat de aanschaf van een elektrisch auto nu nog duur is. Maar steeds meer autofabrikanten maken betaalbare elektrische auto's. De komende jaren komen steeds meer merken met een middenklasse-model waarvan de actieradius vergelijkbaar is met die van een Tesla, model S. Daarnaast is er inmiddels ook een tweedehands markt voor elektrische auto's aan het ontstaan. Dat betekent dat steeds meer mensen zo'n auto kunnen kopen. De prijzen van elektrische auto’s zullen bovendien gaan dalen, zo is de verwachting.

Laadpaalnodig.nl is ontwikkeld door het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur. Momenteel levert, onderhoudt en exploiteert ENGIE de openbare laadpalen. Komt er via laadpaalnodig.nl een aanvraag voor een laadpaal binnen? En voldoet de aanvrager aan alle voorwaarden? Dan geeft de gemeente ENGIE de opdracht om de laadpaal te plaatsen.

Elektrische voertuigen stoten geen stoffen uit die slecht zijn voor de luchtkwaliteit en gezondheid, zoals roet of stikstofdioxide. Ook maken ze vrijwel geen geluid en veroorzaken ze geen stank door uitlaatgassen.

In Rotterdam worden elektrische auto's opgeladen met groene stroom (wind- en zonne-energie). Hierdoor is elektrisch rijden volledig emissievrij (geen uitstoot van schadelijke stoffen én geen CO2-uitstoot).

Het kan zijn dat je de oplaadpas te snel langs de kaartlezer hebt gehaald. Het duurt namelijk een paar seconden voordat de kaartlezer de oplaadpas uitleest. Probeer het nog een keer. Werkt dit niet en geeft het oplaadpunt een foutmelding? Bel dan het storingsnummer van ENGIE. Dit telefoonnummer staat op de laadpaal. Geef het nummer van de laadpaal door en eventueel wat het probleem is.

 1. Vraag een oplaadpas aan bij ENGIE, je autodealer of een andere oplaadpas-aanbieder.
 2. Hou de oplaadpas voor de scanner van het oplaadpunt en volg de instructies. Het scherm geeft aan dat je het oplaadsnoer kunt aansluiten op het stopcontact van het oplaadpunt. Nadat de stekker is vergrendeld, verschijnt op het scherm de tekst 'opladen bezig'.

Je kunt de oplaadpas bij elk openbaar oplaadpunt in Nederland gebruiken.

Nee, dat kan niet. De oplaadstekker verwijderen, kan alleen met jouw oplaadpas.

ENGIE beheert de openbare laadpalen. Heb je een vraag over openbare laadpunten? Neem contact op met ENGIE via ev.mrdh.nl@engie.com. Of bel naar 088 369 29 14.

We maken gebruik van de landelijke standaard op het gebied van elektrisch laden: het zogenaamde type 2, mode 3 laden. Deze standaard wordt gebruikt voor de meeste Nederlandse oplaadpunten. De Type 2-stekker is geschikt voor zowel laden bij 230 als 400 Volt.

Je kunt dit melden bij de gemeente Rotterdam, via 14010. Vraag naar de meldkamer van Toezicht en Handhaving en meld de locatie. De gemeente gaat dan vaker surveilleren in de omgeving van de laadpaal.

De laadpaal is waarschijnlijk aangevraagd door een buurtbewoner. De beslissing om een laadpaal te plaatsen, wordt gepubliceerd in de Staatscourant (Verkeersbesluit). Vanaf dat moment kunnen bijvoorbeeld buren 6 weken bezwaar maken tegen deze beslissing. Als er geen bezwaren binnenkomen, dan plaatsen we de laadpaal.

In de Staatscourant kun je op straatnaam zoeken naar gepubliceerde verkeersbesluiten bij jou in de buurt. Je kunt je ook abonneren, zodat je op de hoogte blijft van verkeersbesluiten die in jouw omgeving worden genomen.

Ja. Je kunt via de website van ENGIE een tweede parkeervak bij een reeds bestaande laadpaal aanvragen. ENGIE beoordeelt op basis van het huidige gebruik of dit nodig is. Geef bij uw aanvraag aan om welke locatie en welk paalnummer het gaat.

We raden dit af. Als een voorbijganger struikelt over de oplaadkabel, dan bent u daarvoor verantwoordelijk.

Op parkereninrotterdam.nl vind je een lijst met Rotterdamse parkeergarages. Als je een parkeergarage aanklikt, dan zie je alle gegevens van die garage. Ga naar 'Algemene informatie' en kijk onder het kopje 'diensten'. Daar lees je of, en hoeveel, laadpunten er zijn.

De elektriciteit kost 26 tot 28 eurocent (ex btw) per kWh. De gemiddelde elektrische auto heeft een batterijpakket van ongeveer 20 kWh.

De meeste elektrisch auto’s worden opgeladen bij 230 volt. Dit is de spanning die beschikbaar is via een gewoon stopcontact.

Wel is het van belang om een speciale elektriciteitsgroep te hebben in de meterkast waarop alleen het oplaadpunt van de elektrische auto is aangesloten. Sommige fabrikanten van elektrische auto’s staan opladen via een gewoon stopcontact niet toe. In die gevallen kan alleen geladen worden via een speciale stekker (Type 2, Mode 3), die niet in een gewoon stopcontact past. Voor thuis- of kantoorsituaties zijn inmiddels zogenaamde 'wallboxen' beschikbaar. Alleen een erkend installateur mag zo’n wallbox aansluiten.

Heb je een auto die op LPG én benzine rijdt? Dan gelden dezelfde regels als voor benzineauto’s: je mag met je auto in de milieuzone rijden als de Datum Eerste Toelating (DET) 1 juli 1992 of later is (1993, 1994, enzovoort).

Alleen voor auto’s die 100% op LPG starten en rijden en die geen benzinetank (meer) hebben, gelden geen toegangseisen. Zulke auto's mogen altijd de Milieuzone in. Je kunt dit controleren in je RDW-kentekenregistratie. Bij Brandstof moet dan LPG vermeld staan en bij Bijzonderheden moet staan: ‘HET VOERTUIG MAG NIET VOORZIEN ZIJN VAN EEN BENZINERESERVOIR’. Alleen een registratie van de brandstof ‘LPG’ is niet voldoende.

Heeft je auto geen benzinetank (meer), maar staat dit niet expliciet bij de RDW geregistreerd? Dan moet je dit zelf aantonen. Stuur een e-mail naar gezonderelucht@rotterdam.nl met een schriftelijke verklaring van een BOVAG-erkende garage. In deze verklaring moet staan dat je LPG-auto geen benzinetank heeft. De gemeente stuurt je dan een bevestiging dat je met je auto in de milieuzone mag rijden. Meer informatie lees je hier.