Top10

Wil je je auto laten slopen via de Sloopregeling? Je auto komt in aanmerking voor subsidie als:

 • je auto sinds 1 januari 2016 niet meer in de milieuzone mag komen. Doe de kentekencheck;
 • je vóór 1 juni 2015 in Rotterdam bent komen wonen en staat ingeschreven bij de gemeente. Of als je bedrijf (ook zzp of eenmanszaak) in Rotterdam is gevestigd. En vóór 1 juni 2015 zo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • de auto vóór 1 juni 2015 op jouw naam stond. En nog steeds staat;
 • de auto vóór 1 juni 2015 bij de RDW geregistreerd stond als ‘personenauto (M1)’ of ‘bestelauto (N1)’;
 • je auto een APK heeft die op het moment van de subsidieaanvraag nog minstens een maand geldig is;
 • het kentekenbewijs van de auto geldig is. En niet is ingevorderd door de politie.

Rotterdam werkt aan gezondere lucht voor iedereen. In deze havenstad zijn verschillende oorzaken voor luchtverontreiniging te vinden. Verkeer is daar een grote van, maar ook de scheepvaart heeft invloed op de luchtkwaliteit. Daarom hebben we een pakket aan maatregelen. Het is geen kwestie van óf een milieuzone, óf een maatregel voor de scheepvaart, het is juist het totaalpakket dat zorgt voor gezondere lucht.

Schonere scheepvaart

Voor de scheepvaart is het bijvoorbeeld verplicht dat de binnenvaart aan de wal walstroom gebruikt. Ook worden schonere schepen ‘beloond’ met lagere haventarieven. En er wordt hard gewerkt aan schonere, alternatieve brandstoffen voor de scheepvaart. In Rotterdam ligt bijvoorbeeld het eerste lng (liquid natural gas) bunkerstation van Europa.

Voor de cruisescheepvaart wordt ook gewerkt aan schonere brandstoffen en mogelijkheden om over te stappen op een schonere manier van stoken aan de wal. Deze technieken zijn echter nog niet beschikbaar, maar verschillende rederijen zijn al wel ver in het onderzoek hiernaar. De rederij Aida bijvoorbeeld, die in april nog in Rotterdam met een schip aanmeerde, wil overgaan op het gebruik van lng als brandstof voor aan de wal.

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf werken samen om dit onderwerp op de agenda te krijgen. En een schonere cruisescheepvaart te realiseren. Zeker met het oog op de luchtkwaliteit is dit een belangrijk issue in de contacten met de rederijen.

Milieuzone

De milieuzone in Rotterdam zorgt voor gezondere lucht op die straten waar de luchtkwaliteit echt onvoldoende is. Op deze straten zorgt verkeer voor 50% van de roetuitstoot. De scheepvaart heeft op deze straten een veel kleinere bijdrage aan de slechte lucht. De milieuzone draagt op deze slechte straten tot 20% bij aan de vermindering van de uitstoot van roet door verkeer. Met alle maatregelen gericht op gezondere lucht, wil de gemeente Rotterdam in 2018 de hoeveelheid roet in de lucht met 40% hebben verminderd. Dat is goed nieuws voor de gezondheid van die Rotterdammers die wonen, fietsen en wandelen op die allerslechtste straten.

Woon je in de milieuzone en ga je op vakantie met je camper of kampeerwagen? En wil je die op je gemak voor de deur in- of uitpakken? Vraag dan de speciale ontheffing voor campers aan. Deze is 72 uur geldig, kost € 25,30 en kun je maximaal 12 keer per jaar aanvragen.

Voorwaarden voor het aanvragen van de camperontheffing

Deze (digitale) aanvraag is alleen mogelijk als het kenteken van de kampeerauto op de zogeheten whitelist staat van de gemeente Rotterdam. De gemeente heeft een lijst gemaakt met kampeerauto’s die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De eigenaar van de auto is inwoner van gemeente Rotterdam woont in de Milieuzone Rotterdam
 • De auto staat bij de RDW onder 'Inrichting' geregistreerd als kampeerauto
 • De kampeerauto is vóór 1 juni 2015 op naam gesteld

Hoe vraag je een ontheffing aan?

Voldoe je aan de voorwaarden? Ga dan naar rotterdam.nl om een ontheffing aan te vragen. Stuur bij de aanvraag de volgende informatie en documenten mee:

 • het kenteken van de kampeerwagen
 • ingangsdatum en ingangstijdstip van de ontheffing (de ontheffing is 72 uur geldig)
 • bewijs dat de kampeerwagen vóór 1 juni 2015 op naam is gesteld
 • bewijs dat de eigenaar inwoner is van Rotterdam én in de milieuzone woont

Je ontvangt de ontheffing direct in je mailbox. In deze mail staat de gewenste begindatum en het gewenste begintijdstip van de ontheffing.

Lukt je aanvraag niet? Dan kan het volgende aan de hand zijn:

 • De auto staat bij de RDW niet geregistreerd als kampeerauto (zie: Check de registratie van de camper)
 • De auto staat wel bij de RDW geregistreerd maar niet onder Inrichting (maar bijvoorbeeld onder 'Handelsbenaming'). Stuur je kentekenbewijs en je naam, adres en woonplaats naar gezonderelucht@rotterdam.nl. Na controle wordt het kenteken op de whitelist gezet en kun je direct ontheffingen aanvragen.
 • Je woont volgens de gegevens van de gemeente niet in de milieuzone

De registratie van je camper checken

In het Ontheffingenbesluit staat beschreven wat gemeente Rotterdam onder een kampeerwagen verstaat. Hierbij volgt de gemeente Rotterdam de RDW. Je kunt bij de RDW checken of jouw kampeerwagen op de juiste manier staat geregistreerd. Dit doe je als volgt:

 • Ga naar www.rdw.nl
 • Voer het kenteken in
 • Kies het tabblad ‘Basis’
 • Kies ‘Algemeen’
 • Kijk of bij onderdeel ‘Inrichting’ staat vermeld ‘Kampeerwagen’.

Je kunt je registratie aanpassen op de website van de RDW.

Heb je een aanpassing of registratie aangevraagd, vraag dan een ontheffing aan via gezonderelucht@rotterdam.nl. Stuur bij de aanvraag de volgende informatie en documenten mee:

 • ingangsdatum en ingangstijdstip van de ontheffing (de ontheffing is 72 uur geldig)
 • bewijs dat de kampeerwagen vóór 1 juni 2015 op naam is gesteld
 • bewijs dat de eigenaar inwoner is van Rotterdam én in de milieuzone woont
 • factuurgegevens: naam, adres, huisnummer, postcode
 • foto's waaruit blijkt dat er in het voertuig de volgende onderdelen vast aanwezig zijn: zitplaatsen, (inklapbare) tafel, (opklapbaar) bed, kookgelegenheid, mogelijkheden om spullen op te bergen

Green Deal 010 draait om samenwerken en netwerken. Samenwerken voor een schone lucht en kennis delen over slimme oplossingen. Dus: ben je ondernemer in de transport of logistiek en actief in Rotterdam? Maak je gebruik van stadslogistiek in Rotterdam? Zoek je naar slimme oplossingen ideeën of een samenwerking? En wil je je zich inzetten voor een emissievrije binnenstad in 2020 en een gezonder leefklimaat voor alle Rotterdammers? Meld je dan nu aan bij Green Deal 010.

Moet je vaker dan zeven keer per kalenderjaar naar bijvoorbeeld een ziekenhuis of fysiotherapeut in de milieuzone? Dan kun je een ziekenhuisontheffing aanvragen. Daarbij vragen we je om aan te tonen dat je meer dan zeven keer naar een behandelaar moet, bijvoorbeeld via een afsprakenkaart.

De ontheffing voor ziekenhuisbezoek vraag je aan via rotterdam.nl. Kies in de applicatie voor ‘Onvoorzien’. Deze ontheffing is een jaar geldig. Het aanvragen van deze ontheffingen kost € 181,20.

Ja. Deze ontheffing is bedoeld voor wagens die worden gebruikt tijdens filmopnames en evenementen, zoals de Koningskermis en De Parade. Je komt alleen in aanmerking voor een ontheffing als de gemeente een evenementenvergunning heeft afgegeven, of een verklaring van geen bezwaar (VGB). Voertuigen die alleen iets willen afleveren bij een evenement kunnen gebruikmaken van een dagontheffing.

De evenementenontheffing vraag je aan via rotterdam.nl. Kies in de applicatie voor ‘Onvoorzien’. Deze ontheffingen hebben geen vaste geldigheidsduur: de gemeente Rotterdam beoordeelt elke aanvraag afzonderlijk. Het aanvragen van deze ontheffingen kost € 181,20.

Het beleid van de gemeente is volledig gericht op naleving. Het doel is gezondere lucht door de uitstoot van het verkeer te verminderen. Wij hebben liever dat vervuilende auto’s de milieuzone niet in rijden, dan dat we boetes opleggen voor vervuilende auto’s die dat wel doen. Daarom geven we niet onnodig boetes. We gebruiken boetes als een stevige waarschuwing. Overtreders rijden hopelijk niet nog een keer de milieuzone in, maar maken gebruik van schonere alternatieven.

De volgende auto’s mogen de milieuzone niet in:

 • Vrachtauto’s op diesel in Euroklasse Euro-I, Euro-II of Euro-III.
 • Bestel- en personenauto’s op diesel met een Datum Eerste Toelating (DET) vóór 1 januari 2001.
 • Bestel- en personenauto’s op benzine(/lpg) met een DET vóór 1 juli 1992 (er wordt niet gehandhaafd. Dat betekent dat automobilisten met een benzineauto van vóór 1 juli 1992 geen boetes krijgen als ze in de Milieuzone rijden).

Uitzondering zijn auto’s van 40 jaar of ouder (oldtimers). Die mogen gewoon de milieuzone in en hebben geen ontheffing nodig.

De Datum Eerste Toelating (DET) is de datum waarop een auto voor het eerst op kenteken is gezet in de EU. De DET staat in je kentekenbewijs. Doe de kentekencheck en controleer of jouw auto de milieuzone in mag.

Er zijn twee typen ontheffingen: een dagontheffing en een langdurige ontheffing.

Dagontheffing
Per kenteken kun je maximaal 12 keer per jaar een dagontheffing aanvragen. Hier zijn geen voorwaarden aan verbonden. Een dagontheffing kost 25,30 euro per keer en is 24 uur geldig.

Langdurige ontheffing
Er zijn verschillende langdurige ontheffingen:

 • Voor een voertuig dat om medische redenen is aangepast. Je komt in aanmerking als:
  • je een Europese gehandicaptenkaart hebt; én
  • de auto voor minimaal 500 euro is aangepast; én
  • je een vast woon-, studie- of werkadres hebt in Rotterdam; én
  • je de auto al vóór 1 juni 2015 in je bezit had en op je naam had staan.
 • Voor een ‘bedrijfstimer’. Dit is een auto van 25 tot 40 jaar oud die zelf het bedrijf is. Bijvoorbeeld een oude trouwauto of foodtruck waarmee je je geld verdient.
 • Voor ondernemers die wonen en/of werken in Rotterdam en failliet dreigen te gaan door de milieuzone. Klik hier voor meer informatie over hoe wij dit toetsen.
 • Voor situaties waarin je wacht op de levering van je nieuwe 100% elektrische of CNG-auto. En je tot die tijd met je oude auto in de milieuzone wilt blijven rijden.
 • Voor voertuigen die schoner zijn dan verwacht op basis van hun Datum Eerste Toelating (DET) of kentekenbewijs (‘Right to Challenge’).
 • Op grond van de zogeheten ‘hardheidsclausule’. Als je kunt aantonen dat je in een bijzondere situatie zit en onevenredig wordt getroffen door de milieuzone-eisen.
 • Voor ziekenhuisbezoek. Moet je vaker dan zeven keer per kalenderjaar voor een medische behandeling naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of de fysiotherapeut? Dan kun je een ziekenhuisontheffing aanvragen. Daarbij vragen we je om aan te tonen dat je meer dan zeven keer naar een behandelaar moet, bijvoorbeeld via een afsprakenkaart.
 • Voor evenementen. Deze ontheffing is bedoeld voor wagens die worden gebruikt tijdens filmopnames en evenementen, zoals de Koningskermis en De Parade. Je komt alleen in aanmerking voor een ontheffing als de gemeente een evenementenvergunning heeft afgegeven, of een verklaring van geen bezwaar (VGB). Voertuigen die alleen iets willen afleveren bij een evenement kunnen gebruikmaken van een dagontheffing.
 • Voor campers en kampeerwagens. Woon je in de milieuzone en ga je op vakantie met je camper of kampeerwagen? En wil je die op je gemak voor de deur in- of uitpakken? Vraag dan de speciale ontheffing voor campers aan. Deze is 72 uur geldig, kost € 25,30 en kun je maximaal 12 keer per jaar aanvragen. Hier lees je hoe je deze ontheffing aan kunt vragen.
Een langdurige ontheffing kost € 181,20 per aanvraag. Let op: je betaalt voor het onderzoek en het aanvraagproces en niet voor de ontheffing zelf. Je betaalt dit bedrag dus ook als je ontheffing wordt afgewezen.

Een veelgebruikte maat voor de effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid is het aantal verloren levensjaren. Er blijkt uit wetenschappelijke onderzoeken een duidelijk verband tussen langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging en de levensverwachting. Op basis van die onderzoeken kan een schatting worden gegeven van het aantal verloren levensjaren als gevolg van langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging. Het geschatte effect is gemiddeld per persoon ongeveer 1 jaar. Voor gevoelige personen, bijvoorbeeld kinderen en mensen met hart- en vaatziekten of longaandoeningen, kan het effect groter zijn. Het aantal verloren levensjaren door luchtverontreiniging neemt de afgelopen decennia af doordat de luchtkwaliteit steeds beter wordt, maar er is nog veel winst te behalen.

Het aantal verloren levensjaren laat, als maat voor effecten van luchtverontreiniging, slechts het topje van de ijsberg zien. Niet iedereen gaat dood aan luchtverontreiniging. Er zijn ook minder ernstige effecten, die bij veel meer mensen optreden en die een effect hebben op de kwaliteit van leven. Deze mensen worden ziek, moeten medicijnen slikken, worden opgenomen in het ziekenhuis of hebben blijvende of terugkerende klachten. Kinderen, ouderen en mensen met hart- of longaandoeningen zijn extra gevoelig voor effecten van luchtverontreiniging. Zij kunnen eerder en ernstigere klachten krijgen dan gezonde volwassenen.

Effecten waarvan in wetenschappelijk onderzoek een relatie is aangetoond met luchtverontreiniging zijn onder andere luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, diabetes en longkanker. Bij kinderen is aangetoond dat ze niet alleen een grotere kans hebben op luchtwegaandoeningen (bijvoorbeeld chronische bronchitis) als ze opgroeien op een plek waar veel luchtverontreiniging is. Ook ontwikkelen de longen van deze kinderen zich minder goed, waardoor ze levenslang een minder grote longinhoud hebben. Dit is een blijvend effect. Bij zwangere vrouwen is ook een verband met kans op vroeggeboorte en een lager geboortegewicht van het kind.

In het nieuwe coalitieakkoord van 26 juni 2018 staat dat oude benzineauto's van vóór 1 juli 1992 in de Milieuzone Rotterdam mogen rijden. Daarom krijgen deze benzineauto’s geen boetes. Het Verkeersbesluit Milieuzone Rotterdam wordt hierop aangepast.