Rotterdam kiest voor gezondere lucht. Daarbij geven we zelf ook het goede voorbeeld en zet de gemeente in op een verdere verschoning van het gemeentelijk wagenpark.
We hanteren daarbij een geleidelijke aanpak. Bij vervanging of aankoop van voertuigen kiest de gemeente voor een zo schoon mogelijk alternatief. Het uitgangspunt is elektrisch, maar dat is niet altijd mogelijk. Voor zwaardere specialistische voertuigen, zoals vuilniswagens, kiest de gemeente voor de minder vervuilende brandstof Gas to Liquid (GTL) en niet voor diesel.