RET bestelt waterstofbussen

De RET breidt haar busvloot uit met twee op waterstof aangedreven elektrische bussen. Begin februari tekende Pedro Peters, algemeen directeur RET, het koopcontract met Van Hool uit België. De aanschaf van deze waterstofbussen is een vervolg op de eerdere experimenten met hybride en elektrische bussen. In totaal heeft de RET 250 bussen, daarvan zijn er straks 6 elektrisch. De twee bussen kosten 850.000 euro per stuk en worden door verschillende partijen gesubsidieerd. Vanaf de zomer van 2017 worden de twee waterstofbussen ingezet in de dienstregeling van de RET. Het experiment is onderdeel van het streven zo snel mogelijk de hele busvloot emissieloos te laten rijden.

Waterstofbus

Waterstofbussen rijden altijd elektrisch. Een brandstofcel en de batterijen leveren stroom aan de elektromotoren die de wielen en andere componenten (zoals stuurbekrachtiging, airco en verwarming enzovoorts) aandrijven. Daarnaast wordt de bij het remmen vrijkomende energie teruggeleverd aan de batterijen om te worden hergebruikt voor de aandrijving. Daarmee gaan deze bussen heel efficiënt met de beschikbare energie om.

Er komt alleen schone waterdamp uit de uitlaat. Dat is goed voor de luchtkwaliteit. Daarnaast zijn waterstofbussen stiller.

De twee bussen worden in de zomer van 2017 geleverd door Van Hool uit Lier, Belgie. Deze bussen zijn zero emissie, wat betekent dat ze geen CO2 of andere luchtvervuilende stoffen uitstoten. Vergelijkbare bussen rijden ook in Oslo, Antwerpen, Aberdeen, Keulen en in Londen.

De ervaring en kennis die de RET opdoet met de waterstofbussen, gebruikt de MRDH bij toekomstige concessieverleningen.

Subsidie

Er zijn verschillende partijen die bijdragen aan de aanschaf van de waterstofbussen. Deze partijen willen een bijdrage leveren aan een duurzame en leefbare regio en zo schoon mogelijk openbaar vervoer. De aanschaf van de waterstofbussen wordt mogelijk gemaakt door de Europese Unie (*), het ministerie van Infrastructuur en Milieu, die daar voor een convenant gesloten heeft met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de (voormalige) stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam. Voor het Europese deel van het project participeert de RET in 3EMotion, een project dat de als doel heeft deze bussen en de aanleg van waterstof tankstations door te ontwikkelen en voor te bereiden op commerciële introductie.

(*) uit het zevende kaderprogramma voor Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology Initiative under grant agreement nr. 633174. Meer informatie op 3emotion.eu.

waterstofbugthumb.jpg