Het verkeer in Rotterdam is een van de grootste veroorzakers van de ongezonde lucht in de stad. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, stimuleert Rotterdam het gebruik van elektrisch vervoer. Want elektrische auto’s zijn schoon, stil en zuinig. Voor elektrische auto’s is door heel Rotterdam een netwerk van ruim 1.700 openbare laadpunten aangelegd. En dat worden er in de toekomst steeds meer. Rotterdam is een proeftuin voor allerlei innovaties en pilots. Daarmee toont Rotterdam haar ambitie voor duurzame mobiliteit.